Bli med på å finne rom for medvirkning

Bilde fra gruppearbeid mellom ungdom og voksne

Vil du delta i workshop? Ta kontakt med Juni i KBT på e-post juni.hoiseth@kbtkompetanse.no , eller telefon 988 88 298.

 

Er du mellom 15 og 23 år?

Har du tidligere erfaring med bruk av psykiske helsetjenester for barn og unge? Og bor du i Stavanger, Tromsø, Oslo eller Trondheim?

Juni og Petter vil gjerne snakke med deg om dine erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning for barn og unge. Brukermedvirkning handler blant annet om at brukere av en tjeneste skal få komme med innspill og få være med på å bestemme hvordan de synes at behandlingen skal være.

På hvilken måte synes du at ungdom skal få være med på å bestemme i sin egen behandling?  

I prosjektet Rom for medvirkning skal både fagpersoner og ungdommer med egenerfaring i felleskap komme fram til råd, anbefalinger og konkrete ting som kan gjøres slik at ungdom på best mulig måte får medvirke i sin egen behandling.  

Hvordan kan du bidra, og hva fører det til?

Dersom du synes dette høres interessant ut vil du bli invitert til å delta i to ulike workshops. Først vil vi samle en liten gruppe med ungdommer og noen pårørende der vi vil snakke sammen om erfaringer og tanker om brukermedvirkning. På det andre møtet vil både ungdommer og fagpersoner være til stede.  

Workshop2 - fagpersoner og ungdom i fellesskap

Tromsø: 28. oktober
Oslo: 2. november
Trondheim: 3. november

 

Workshop1
Oslo: 23. september 2022, i lokalene til Rådet for psykisk helse (Grensen 13)
Trondheim: 5. september 2022
Stavanger: 8. juni 2022
Tromsø: 9. juni 2022

Etter det vil vi lage et hefte som fagpersoner som jobber med psykisk helsetjenester for barn og unge kan bruke slik at de kan gi best mulig hjelp. Vi vil også lage video og podcast som kan gi inspirasjon og kunnskap.  

Som takk for hjelpen vil du få et gavekort på 500 kr 

Er du interessert i å være med, eller vil du vite mer?

Ta kontakt med Juni i KBT på e-post juni.hoiseth@kbtkompetanse.no , eller telefon 988 88 298.

Juni Høiseth (bilde)
Bilde av Petter Viksveen

Petter Viksveen og Juni Raak Høiseth vil gjerne snakke med deg om brukermedvirkning! Juni jobber på Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, og Petter på forskningssenteret SHARE ved Universitetet i Stavanger.

Rom for medvirkning har en ressursgruppe med ungdommer

Ungdommene bidrar med sine synspunkter på hvordan dette prosjektet skal gjennomføres. Vi er glade for å ha dem med på laget, slik at vi har medvirkning fra unge folk også i selve prosjektet. De har blant annet vært med på en samling hvor vi jobbet med spørsmålene som skal bli stilt i intervjuene.

Bilde av unge mennesker