Erfaringskonsulent – Erfaring som profesjon (kurs Tromsø, april 2019)

En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent (også kalt erfaringsmedarbeider), så vil du møte spørsmål om hvordan rollen skal fylles best mulig! Her er det ingen fasitsvar, men det fins mange inspirerende eksempler og verdifulle erfaringer som gjør prosessen enklere. Dette kurset gir rikelig med eksempler, i tillegg til innføring i viktige problematikker.

Denne gangen legger vi kurset til Tromsø, og datoene er satt til 11. og 12. april.

Vi er veldig glad for tilbakemeldingene vi får på disse kursene, og pågangen viser at dette er viktig for mange.

Kurset er preget av svært stort engasjement og kreativitet, noe som er nyttig både for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter.

Tema som vil bli tatt opp er

  • Hvilke krav stilles det til arbeidsgiver og medarbeidere som ansettes som erfaringskonsulenter?
  • Hva er mulighetene og hva er utfordringene?
  • Hvordan kan vi finne rollene som styrker tilbudet til brukerne?
  • Viktige juridiske problemstillinger

Kurset legges opp med dialog og workshopøkter.

Fullt program publiseres så snart det er på plass!