Todagerskurs: Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon, september 2018

Dette er et kurs som vil være nyttig blant annet for arbeidsgivere som har engasjert erfaringskonsulent eller planlegger å etablere erfaringskonsulentstilling.

Det er også for erfaringskonsulenter i tjenestene, eller for deg som ønsker å bli erfaringskonsulent eller er interessert i denne spennende nye stillingstypen.

Kurs om erfaringskonsulentenes rolle avholdes 26. og 27. september i Trondheim.

Ulike spørsmål blir drøftet, som for eksempel:

  • Hvilke krav stilles det til arbeidsgiver og medarbeidere som ansettes som erfaringskonsulenter?
  • Hva er mulighetene og hva er utfordringene?
  • Hvordan kan vi finne rollene som styrker tilbudet til brukerne?
  • Kurset legges opp med dialog og workshopøkter.

Kurset er nå fullt! (Neste kurs er i Tromsø 11. og 12. april)

Program for erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

Sted:  Trondheim

Dag 1  26 september

10:30               Registrering og kaffe

11:00               Åpning og avklaring av forventninger

Hva viser forskningen om erfaringskonsulenter nasjonalt og internasjonalt v/ Dagfinn Bjørgen, KBT

11:45               Pause

12:00               Erfaringskonsulent i kommunen- erfaringer fra praksis  v/ Linda Garvik.

12:30               Gruppearbeid

13:00              Lunsj

13:45               Å være profesjonell v/ Astrid Weber, erfaringskonsulent

14:15               Pause

14:30               Gruppearbeid: Å være profesjonell som erfaringskonsulent

15:15              Oppsummering og avslutning

18:00               Felles middag på hotellet

Dag 2  27 september

09:00               Erfaringer fra arbeidsgiver – erfaringskonsulent i kommunal virksomhet. v/ Eva Mari Sæther, Trondheim kommune

09:45               Stillingsbeskrivelser og forberedelse i tjenesten.  v/ Dagfinn Bjørgen, KBT

10:00               Pause

10:15               Gruppearbeid

10:45                Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver?  v/ Morten Brodahl, erfaringskonsulent

11:15               Pause

11:30               Gruppearbeid

12:00               Eksempel fra tjenesten

12:30               Lunsj

13:15               Hvordan bruke din egenerfaring? Å dele erfaringer med intensjon v/ Astrid Weber, erfaringskonsulent

13:45               Gruppearbeid : Et praktisk eksempel

14:30               Pause

14:45               Hvordan støtte erfaringskonsulenten v/ Marius Pettersen, erfaringskonsulent

15:15               Gruppearbeid

15:45               Oppsummering og avslutning

Presentasjon av noen av Innlederne:

Linda Garvik

Engasjert erfaringsformidler. Linda har erfaring fra å jobbe som erfaringskonsulent ved DPS, miljøarbeider i Bergen kommune, Tverrfaglig Forum, i tillegg til at hun sitter som representant i erfaringspanelet i Bergen. Har deltatt ved MB Programmet i 2013. Hun har gitt flere intervjuer som eksempel i NAPHA.

Astrid Karine Weber

Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter«. Har lang erfaring fra psykisk helsefelt som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Morten Brodahl

Har lang brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Han er ansatt som erfaringskonsulent i Sagatun brukerstyrt senter og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP) fra 2014.

Dagfinn Bjørgen

Daglig leder ved KBT. Har lang erfaring fra Bruker Spør Bruker -evalueringer og prosjekter med formål tjenesteutvikling. Flere ulike forsknings- og evalueringsprosjekter med fokus blant annet på praksis- og holdningsutvikling ved bruk av erfaringskonsulenter. Har arbeidet med kurs, likemannsarbeid og har bred erfaring fra organisasjonsarbeid i frivillig sektor.

Sted
Thon Hotel Prinsen, Kongens Gate 30.
Kursavgift
Fullpris:
Påmelding før 29. august: 2600,-
Påmelding etter 29. august 3000,-
For erfaringskonsulenter:
Påmelding før 29. august: 1600,-
Påmelding etter 29. august 2000,-
(påmelding etter 29. august er bindende).
Kursavgiften inkluderer 
Lunsj begge dager, kursmateriell, og en felles middag.
Overnatting må besørges selv.
.