Kurs for erfaringskonsulenter

Ilustrasjonsfoto

Jobber du som erfaringskonsulent? Ønsker du litt faglig påfyll?

 

10. og 11. oktober klokken 12-15 holder vi erfaringskonsulentkurs 2. Du kan velge om du vil delta fysisk i våre lokaler i Trondheim, eller digitalt via Zoom.

Innhold i kurset

  • Oppgaver, metoder og verktøy for erfaringskonsulenter
  • Hvordan anvende sin egen historie i arbeidet som erfaringskonsulent

Meld deg på erfaringskonsulentkurs 2

Påmeldingsfrist: 9. oktober

Kursholdere

Karl Johan Johansen
Rektor ved KBT Fagskole, Norges første høyere yrkesfaglige utdanning for erfaringskonsulenter. Karl Johan har vært en av ildsjelene bak utdanningen, som nylig tok i mot sitt 3. kull med studenter. Johansen har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

Bilde av Karl Johan Johansen
Vebjørn Ovesen Ørsjødal

Vebjørn Ørsjødal

Vebjørn jobber som studieveileder ved KBT fagskole, og miljøarbeider ved Glimt Recoverysenter.  På kurset vil han undervise i storytelling: ulike måter å bruke erfaringene dine i arbeidet som erfaringskonsulent.

Dagfinn Bjørgen

Daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT. Han har blant annet vært prosjektleder for et prøveprosjekt med erfaringskonsulenter i Trondheim kommune. Målet for prosjektet var å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, gjennom økt forståelse av kommunikasjon og hva som motiverer for recovery. Erfaringsmedarbeidere ble ansatt i KBT, hvor KBT hadde arbeidsgiveransvaret, mens deres respektive ledere i Trondheim kommune hadde det stedlige arbeidsgiveransvaret. Prosjektet ble en suksess, og i dag jobber det flere erfaringskonsulenter i kommunen.

Dagfinn Bjørgen (bilde)
Illustrasjon kvinne (bilde)

Renate Waage

Renate er tidligere student ved den høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole.  I dag jobber hun som erfaringskonsulent i Trondheim kommune, og på kurset vil hun blant annet snakke om hvilke oppgaver hun har og hvordan hun jobber.