Erfaringskonsulentkurs del 1

NB Ny dato

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling inviterer til kurs om erfaringskonsulenter  i Trondheim 23.-24. november

to studenter sett bakfra (bilde)

Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester, eller for de som har lyst til å starte som erfaringskonsulent.

Om kurset

Vi tar for oss:

  • Erfaringskonsulentens rolle - internasjonale og norske erfaringer
  • Integrasjon av nye roller i tjenesten
  • Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten
  • Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgivere

 

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Det er også et mål at kommuner og helseforetak skal kunne bli enda bedre til å benytte erfaringskonsulentene på en god måte i systemet.

Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Det vil fortløpende komme ny informasjon på denne siden frem til kursstart.

Praktisk informasjon

Erfaringskonsulentkurset vil bli arrangert som et fysisk kurs i KBT sine lokaler som er i Trondheim. Last ned program for erfaringskonsulentkurset.

Hvis rådende forhold er slik at vi ikke kan arrangere kurset fysisk vil vi gjøre det om til et nettkurs.

Adressen er Sorgenfriveien 9. Våre lokaler har god adkomst med kollektivtransport med Metrobusslinje 1 og 2.

Det er begrenset mulighet for parkering, du finner noen få betalingsplasser nært våre lokaler.

Kursdager

Kursdag 1:  23. november 09.30-16.30  (middag klokken 18 - mer informasjon kommer - middagen er ikke inkludert i billetten)

Kursdag 2: 24. november 09.30-16

Kursbevis

Etter endt kurs får du et kursbevis fra KBT.

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter: kroner 2500,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 1500,-

 

Foredragsholdere

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Han har ledet utviklingsprosjekter om erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan erfaringskonsulenter kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Karl Johan Johansen (image)

Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan er også rektor på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Astrid Weber (bilde)

Astrid Karine Weber
Astrid har vært ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Hun er også foreleser ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter. I 2020 leverte hun masteroppgaven Å ville møte mennesket. En studie av erfaringskonsulenters kunnskapsbidrag innen psykisk helsevern.

På erfaringskonsulentkurset skal hun snakke om det å være profesjonell: Hvordan bruke din egenerfaring? Å dele erfaringer med intensjon

Illustrasjon kvinne (bilde)

Ragnhild Evjen

Erfaringskonsulent i Orland hun kommune. Hun skal snakke om sine erfaringer fra å jobbe som erfaringskonsulent.

Illustrasjon kvinne (bilde)

Elin Hagerup

Elin kommer fra Pasent og brukerombudet i TRøndelag. Hun skal snakke om lovverket: pasientrettigheter med vekt på rett til nødvendig helsehjelp, rett til informasjon og medvirkning.

Illustrasjon kvinne (bilde)

Tanja Berg

Tanja er klinisk sosionom ved helse Førde. Hun kommer for å snakke om veiledning av EK, og forskjeller fra annen veiledning.

Har du noen spørsmål om kurset, kan du ta kontakt med Stian Pedersen på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no, eller på telefon 73 84 23 75