Erfaringskonsulentkurs del 1

NB Ny dato

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling inviterer til kurs om erfaringskonsulenter  i Trondheim 23.-24. november

to studenter sett bakfra (bilde)

Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester, eller for de som har lyst til å starte som erfaringskonsulent.

Om kurset

Vi tar for oss:

  • Erfaringskonsulentens rolle - internasjonale og norske erfaringer
  • Integrasjon av nye roller i tjenesten
  • Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten
  • Hvordan skape gode relasjoner og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgivere

 

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Det er også et mål at kommuner og helseforetak skal kunne bli enda bedre til å benytte erfaringskonsulentene på en god måte i systemet.

Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Det vil fortløpende komme ny informasjon på denne siden frem til kursstart.

Praktisk informasjon

Erfaringskonsulentkurset vil bli arrangert som et fysisk kurs i KBT sine lokaler som er i Trondheim.

Hvis rådende forhold er slik at vi ikke kan arrangere kurset fysisk vil vi gjøre det om til et nettkurs.

Adressen er Sorgenfriveien 9. Våre lokaler har god adkomst med kollektivtransport med Metrobusslinje 1 og 2.

Det er begrenset mulighet for parkering, du finner noen få betalingsplasser nært våre lokaler.

Kursdager

Kursdag 1:  23. november 10.00-15.00

Kursdag 2: 24. november 10.00-15.00

Kursbevis

Etter endt kurs får du et kursbevis fra KBT.

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter: kroner 2500,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 1500,-

 

Foredragsholdere

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Han har ledet utviklingsprosjekter om erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan erfaringskonsulenter kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Karl Johan Johansen (image)

Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan er også rektor på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Morten Brodahl (bilde)

Morten Brodahl

Morten Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).  Han er godt kjent for sitt engasjement og for sin kunnskap. I 2020 ble han kåret til årets erfaringskonsulent av Erfaringssentrum.

På erfaringskonsulentkurset vil han snakke om hvordan du kan skape gode relasjoner og håndtere lojaliteten til både pasienter og arbeidsgiveren.

Har du noen spørsmål om kurset, kan du ta kontakt med Stian Pedersen på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no, eller på telefon 73 84 23 75