Erfaringskonsulentkurs Tromsø – En ny profesjon i helse- og velferdssektoren

Vi i KBT inviterer igjen til kurs om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenester. Kurset har som formål å styrke erfaringskonsulentrollen, og finner sted i Tromsø 2.-3. oktober.

Kurset er rettet mot de som er ansatt som erfaringskonsulenter, og de som planlegger å engasjere, eller tidligere har engasjert erfaringskonsulenter – men alle som er interesserte er velkommen!

Noen av temaene vi tar for oss er hvordan være profesjonell som erfaringskonsulent, og hvordan utgjøre en forskjell i arbeidet sitt. Vi skal også se nærmere på hvordan arbeidsgivere kan legge til rette for erfaringskonsulenter. Kurset vil bygges på nasjonale og internasjonale erfaringer, men også erfaringene til kursdeltagerne gjennom dialog og gruppearbeid.

Påmeldingsskjema for kurset finner du her.

DAG 1

10:30 – 11:00 Registrering og kaffe
11:00 – 11:15 Åpning og presentasjon
11:15 – 11:45 Bakgrunnen for erfaringskonsulent som virkemiddel nasjonalt og internasjonalt – Dagfinn Bjørgen
12:00 – 12:30 Gruppearbeid: hva er din recovery-historie?
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:15 Erfaringer fra prosjektet «Praksis og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team» – Juni Raak Høiseth
15:00 – 15:45 Recovery og antistigma – Dagfinn Bjørgen
            16:00 Oppsummering og avslutning

DAG 2

09:00 – 10:00 Pasientrettigheter ved fylkesmannen
10:15 – 11:15 Å være profesjonell som erfaringskonsulent – Astrid Karine Weber
11:30 – 12:30 Hva kan EK bidra med i tjenesteutvikling. Hvordan reflekterer vi om praksis? – Dagfinn Bjørgen
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:15 Hvordan bruke din erfaring
14:30 – 15:15 Likeverdige relasjoner
            15:30 Oppsummering og avslutning

FOREDRAGSHOLDERE

Dagfinn Bjørgen.
Daglig leder i KBT. og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulante team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter, samt tillitsvalgt i brukerorganisasjoner. Han har arbeidet med utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Astrid Karine Weber.
Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter«. Har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Juni Raak Høiseth.
Prosjektkoordinator i KBT. Tidligere erfaringskonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Er aktiv i organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser. Har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Medforfatter av evalueringsrapport om erfaringskonsulenter i ambulerende team. Er utdannet innen kultur- og dramafag.

Morten Brodahl.
Har lang brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Han er ansatt som erfaringskonsulent i Sagatun brukerstyrt senter og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP) fra 2014.

Kurset finner sted på Scandic Grand Tromsø i Storgata 44. Kursavgiften er kr 2000,- per person. Ved påmelding før 4. September vil kursprisen være kr 1 800. Dette inkluderer lunsj begge dager, kursmateriell, og en felles middag. Siste frist for betaling er 18. September (påmelding etter 4- september er bindende). Overnatting må besørges selv. .