Erfaringskonsulentkurs Trondheim – En ny profesjon i helse- og velferdssektoren

Vi i KBT inviterer igjen til kurs om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenester. Kurset har som formål å styrke erfaringskonsulentrollen, finner sted i Trondheim 5.-6. oktober.

Kurset er rettet mot de som er ansatt som erfaringskonsulenter, og de som har engasjert, planlegger å engasjere, eller tidligere har engasjert erfaringskonsulenter. Alle interesserte er velkomne!

Noen av temaene vi tar for oss er hvordan å være profesjonell som erfaringskonsulent, og hvordan utgjøre en forskjell i arbeidet sitt. Vi skal også se nærmere på hvordan arbeidsgivere kan legge til rette for erfaringskonsulenter. Kurset vil bygges på nasjonale og internasjonale erfaringer, men også erfaringene til kursdeltagerne gjennom dialog og gruppearbeid.

Påmeldingsskjema for kurset finner du her.

DAG 1

10:30 – 11:00 Registrering og kaffe
11:00 – 11:15 Åpning og presentasjon
11:15 – 11:45 Egenerfaring som profesjon – bruk av egenerfaring i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv. Nasjonale evalueringer, med Dagfinn Bjørgen og Juni Raak Høiseth
12:00 – 12:30 Gruppearbeid: Hva er din recoveryhistorie?
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:30 Praktiske eksempler fra kommuner med erfaringskonsulenter
14:45 – 16:00 Å være profesjonell som erfaringskonsulent
16:00 Oppsummering og avslutning
18:00 Felles middag

DAG 2

09:00 – 10:00 Pasientrettigheter ved fylkesmannen
10:15 – 11:15 Recovery og antistigmaarbeid
11:30 – 12:30 Likeverdige relasjoner og lojalitet, med Morten Brodahl
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:30 Reflekterende team – erfaringer fra praksis, med Kristoffer Lein og Dag Øivind Antonsen
14:45 – 15:45 Hvordan bruke din erfaring: å dele erfaringer med intensjon, med Astrid Weber
15:45 Oppsummering og avslutning

FOREDRAGSHOLDERE

Dagfinn Bjørgen.
Daglig leder i KBT. og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulante team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter, samt tillitsvalgt i brukerorganisasjoner. Han har arbeidet med utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Astrid Karine Weber.
Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter«. Har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Juni Raak Høiseth.
Prosjektkoordinator i KBT. Tidligere erfaringskonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Er aktiv i organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser. Har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Medforfatter av evalueringsrapport om erfaringskonsulenter i ambulerende team. Er utdannet innen kultur- og dramafag.

Morten Brodahl.
Har lang brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Han er ansatt som erfaringskonsulent i Sagatun brukerstyrt senter og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP) fra 2014.

Kursavgiften finner sted på Thon Hotel Prinsen, i Kongens Gate 30. Kursavgiften er kr 2000,- per person. Ved påmelding før 7. September vil kursprisen være kr 1 800. Dette inkluderer lunsj begge dager, kursmateriell, og en felles middag. Siste frist for betaling er 18. September (påmelding etter 7. september er bindende). Overnatting må besørges selv.