Evaluering av bolig og mestringsteam Trondheim kommune

Prosjektleder: Ingvild M. Kvisle

Vi ble mot slutten av 2018 hyret til å gjøre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i Trondheim kommune. De som skulle intervjues var henholdsvis personer som bor i botilbud, personer som bruker mestringsteam, og personer som har flyttet fra botilbud og i dag kun bruker mestringsteam. Mestringsteam er et ambulerende team som jobber med å bistå personer som skal flytte fra botilbud til egen bolig, og for å hjelpe folk slik at de unngår å måtte flytte til bolig i utgangspunktet.

Prosjektet tar for seg personenes opplevelse av recovery og styring i eget liv, og går inn i et større arbeid av Ottar Ness om recovery blant både brukere og personale i kommunalt botilbud.