Ingvild M. Kvisle

Stilling: Adm. sekretær/prosjektkoordinator
Telefon: +47 481 01 871
E-post: ingvild.kvisle@kbtkompetanse.no


Om meg

Mitt navn er Ingvild M. Kvisle, og jeg er 29 år gammel. Jeg kommer opprinnelig fra Porsgrunn, men har bodd i Trondheim siden 2011. Jeg liker å fordype meg i emner jeg finner interessante, og ser på meg selv som en nysgjerrig og analytisk person.

Arbeider med

Jeg jobber med gjennomføring av Bruker Spør Bruker-evalueringer i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Dette består både i gjennomføring av intervjuer med respondenter, analyser og skriving av rapport, samt å legge fram funn på dialogkonferanser. Koordinering av dialogmøter i kommuner er en annen av mine oppgaver. Jeg jobber med drift og utvikling av KBTs nettsider og med KBTs tilstedeværelse i sosiale medier. 50 % av min stilling er administrative oppgaver, og jeg har administrasjonsansvar for kontoret. Dette består blant annet i koordinering av fellesmøter for alle ansatte og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser. Jeg er sikkerhetsansvarlig i KBT, og jobber med å etterse at rutiner for databehandling blir fulgt. Jeg har også en rolle som controller, og kontrollerer bilag til regnskap, til eksempel reiseregninger o.a.

Erfaringsbakgrunn

Jeg startet i arbeidspraksis i KBT på bakgrunn av å ha vært ute av arbeidslivet en tid grunnet psykisk helseproblemer. Har erfaring fra behandling i spesialisthelsetjenesten. Frivillig arbeid har alltid vært viktig for meg, og jeg har erfaring blant annet fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og i organisasjonslivet blant annet gjennom Mental Helse. Jeg har bestått flere kurs innen regnskap og lønn.

Ønsker å bidra med

Jeg er opptatt av hvordan mennesker kan komme seg videre fra å ha hatt psykisk helseutfordringer. Derfor synes jeg det er spennende å snakke med andre mennesker om hva recovery betyr for dem, og hva som har bidratt til at de har kommet seg videre. Jeg er også opptatt av hvordan vi som mennesker snakker med hverandre, og omtaler det vi selv og andre går gjennom.

Prosjektportefølje

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team»

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.