Kurs: Brukerinvolvering i forskning høst 2021

Bli med på kurs om brukerinvolvering i forskning i høst!

Dagfinn Bjørgen foreleser (bilde)

 

I september starter vi opp med et nytt kurs for deg som har lyst til å lære mer om hvordan du kan bidra til forskning. Kurset er først og fremst for deg som har erfaring fra å bruke helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får bedre innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer, og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

 

Etter kurset vil du være kvalifisert til å bidra i evaluering av tjenester og til å ta initiativ til forskningsprosjekter.

 

Om du for eksempel er medlem i en brukerorganisasjon, kan du bruke kunnskapen fra kurset til å søke om midler fra eksempelvis Dam-stiftelsen til prosjekter for organisasjonen din.

Kurset starter tirsdag 7. september.

Forelesere med spesialkompetanse på brukerinvolvering

Vi i KBT har lang erfaring med brukerinvolvering i forskning, og har til og med utviklet en egen forskningsmetode med brukerinvolvering i sentrum: Bruker Spør Bruker (BSB). Vi har bidratt på, og utviklet egne forskningsprosjekt på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Foreleser Juni Raak Høiseth er vår ekspert på brukerinvolvering av barn og unge. Karl Johan Johansen er styreleder for KBT-Stiftelsen, hvor Dagfinn Bjørgen er daglig leder, og en av hjernene bak BSB.

Kursets innhold

Kurset er praktisk innrettet og basert på erfaringskompetanse. Det er spisset mot kvalitativ forskning og hvordan du som bruker kan være en del av forskningsprosessen.

På kurset lærer du om:

 • Rammer for brukerinvolvering
 • Rollen som medforsker
 • Forskningsdesign og metodikk
 • Å skrive prosjektsøknad/forskningssøknad

Praktisk informasjon om kurset

Oppstart: tirsdag 7. september.

Kurset arrangeres som webinar med fem samlinger. Samlingene blir en gang per uke i fem uker. Det vil også være mulig å delta på kurset fysisk i våre lokaler i Trondheim. Kurset passer for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med på en forskningsprosess.

Kursdager

 • Tirsdag 7. september klokken 12-16
 • Tirsdag 14. September klokken 12-16
 • Tirsdag 21. september klokken 12-16
 • Tirsdag 28. September klokken 12-16
 • Tirsdag 5. oktober klokken 12-16

Kursavgift

Påmelding for bedrifter: kroner 800,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 300,-

Kursbevis

Etter å ha gjennomført kurset får du et kursbevis fra KBT.

Målet for kurset er at du får kjennskap til:

 • Brukerinvolvering i forskning
 • Ulike former for forskning
 • Ulike tilnærminger til forskning
 • Forskjellige forskningsmetoder
 • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

Har du noen spørsmål, kan du ta kontakt med

Stian Pedersen på telefon 920 92 064, eller på e-post: Stian.pedersen@kbtkompetanse.no.

Kursholdere

Karl Johan Johansen (bilde)

Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i KBT. Han har ledet av utviklingsprosjekter om erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan erfaringskonsulenter kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Juni Høiseth (bilde)

Juni Raak Høiseth

Juni er prosjektkoordinator i KBT. Hun har tidligere jobbet som erfaringskonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Hun har lang erfaring med medforsking i flere ulike forskningsprosjekter med forskjellige metodiske innfallsvinkler. Hun har vært aktiv i bruker- og interesseorganisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Juni har jobbet med flere større evalueringsprosjekter, deriblant evaluering av brukererfaringer i pakkeforløp for psykisk helse og rus. I KBT har hun hovedansvar for brukermedvirkning for barn og unge.

Billetter og påmelding

Det er begrenset antall plasser på kurset, og dermed førstemann til mølla. Kursdeltagere vil få sendt link til kurset to dager før kurset starter.