Kurs i sosiale rettigheter

Illustrasjonsbilde av kurs
I denne nye kurssatsningen fra KBT har vi med oss Linn Bauck fra Gatejuristen Trondheim. Kurset arrangeres digitalt.

Nytt kurs om sosiale rettigheter for personer med rus og psykiske helseproblemer

Mange mennesker i gruppene KBT retter seg mot, kan ha utfordringer med å ivareta sine egne rettigheter overfor for eksempel NAV, rettsapparatet og helse- og rustjenester. Med dette kurset ønsker vi å styrke kunnskapen om hvilke rettigheter og plikter du har. Kurset passer for brukere, erfaringskonsulenter og helse- og sosialarbeidere.

Tema: hvilke sosiale rettigheter er det spesielt viktig å ha fokus på når det gjelder personer med rus og psykiske helseutfordringer?

I dette kurset har vi med oss Linn Bauck fra Gatejuristen i Trondheim. Vi vil ta for oss

  • Problemområder med tanke på å ivareta sosiale rettigheter
  • Hva loven sier om disse områdene
  • Hvordan arbeide for å styrke rettsikkerheten til personer med rus og psykiske helseproblemer?

 

Kursdager

Kurset vil arrangeres som et digitalt kurs.

Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid  og diskusjon i fellesskap

Kursdag 1, 12. oktober 10.00-14.00

Kursdag 2, 19. oktober 10.00-14.00

Kursdag 3, 26. oktober 10.00-14.00

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Stian på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller telefon  +47 73 84 23 75.

Kursholdere

Linn Bauck, Fagansvarlig jurist ved Gatejuristen i Trondheim. Linn har et stort engasjement for sosiale rettigheter, og har jobbet i Gatejuristen i Trondheim siden 2017. Der tilbys gratis rettshjelp til personer som har, eller har hatt utfordringer med rus. I 2016 leverte hun sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo, med tittelen Bryter Norge folkeretten? En vurdering av hvorvidt utlendingsloven §9 er i strid med prinsippet om non-refoulment. I tillegg har hun vært ansvarlig for myndighetskontakt i MOT samt politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet.

Profilbilde av Linn Bauck, Gatejurist

Karl Johan Johansen, rektor KBT fagskole, har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Karl Johan Johansen (image)

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter: kroner 600,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 200,-