Lise E. Klevstuen

Stilling: Administrasjonssekretær/prosjektmedarbeider
E-post: lise.klevstuen@kbtmidt.no


Om meg

Jeg er 31 år gammel og ganske fersk i arbeidslivet, men engasjert på mange områder. Interessene mine spenner fra dans til lesing til friluftsliv, og jeg liker å hive meg uti nye utfordringer.

Arbeider med

Jeg er ansatt som administrasjonssekretær/prosjektmedarbeider, og jobber for tiden primært med Bruker Spør Bruker-evalueringer.

Ønsker å bidra med

Jeg ønsker å bidra til å fremme et recoveryorientert perspektiv i helsetjenestene, og for at mennesker i behandling skal bli møtt som, nettopp, mennesker. På den måten tror jeg flere kan gjenvinne livskvalitet, og troen på egen verdi.

Erfaringsbakgrunn

Min egenerfaring som pasient/bruker strekker seg over 11 år, hvor jeg har vært innom flere ulike deler av hjelpeapparatet. Siden våren 2019 har jeg jobbet frivillig for Fontenehuset Trondheim, der jeg har jobbet hovedsakelig med informasjonsformidling i ulike former.