Nettverksseminar om recovery i Ålesund

Tekstplakat med bilde av Ålesund by - Recoverynettverk Midt-Norge Seminar i Ålesund 22. mai

KBT og Recoveyrnettverk Midt-Norge inviterer til samling på Quality Hotel Ålesund 22. mai klokken 9-15. Seminaret er for deg som jobber, eller ønsker å arbeide recoveryorientert samt andre med interesse for recovery.

Få faglig påfyll om recovery

I veilederen “Sammen om mestring” blir det fremhevet at recoveryperspektivet legger til grunn at tjenesteutøveren anser brukeren som ekspert på seg selv, og formidler tro på at han eller hun kan utvikle seg og få et bedre liv (punkt 2.2.5. bedringsprosseser- recovery).  

Recovery kan defineres på ulike måter. Vi ønsker å fokusere på recovery med utgangspunkt i brukerperspektivet og det enkelte menneskes behov i møte med tjenestene. Recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer.  

 

Tentativt program:  

  1. mai klokken 9-15, Quality Hotel Ålesund.
  • Recoverystøtte og metoder, ved NAPHA 
  • Hva er recovery i et brukerperspektiv, ved KBT 
  • Boligsosialt arbeid og recovery, ved KBT 
  • Lokale eksempler på recoveryorienterte praksiser i Møre og Romsdal 

Det settes av tid til dialog og workshops mellom deltagere i seminaret. 

 

Om Recoverynettverk Midt-Norge 

Seminaret avholdes med utgangspunkt i Recoverynettverk Midt-Norge, som er et samarbeid mellom KBT, NAPHA, Vårres, Trondheim kommune, KoRus Midt og Fontenehuset Trondheim. Nettverkskonferansen i Møre og Romsdal arrangeres i regi av KBT og NAPHA og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.  

Recoverynettverk Midt-Norge har som mål å få fokus på Recovery som begrep og arbeidsmåte. Nettverket har som formål å bringe offentlige tjenester, ideell sektor og enkeltbrukere sammen for å styrke utviklingen av recovery som arbeidsform.  

Med dette seminaret håper vi å understøtte og styrke kommuner og foretak til å jobbe recoverybasert. 

Påmelding  

Deltakeravgiften inkluderer lunsj. Overnatting må bestilles separat. Se informasjon om pris og rabattkode under. Melder du deg på før 10. april, får du early bird-pris til kroner 1050,- . Melder du deg på etter 10. april, er prisen kroner 1200,-  

Påmeldingsfrist: 19. mai klokken 12.

Overnatting på Quality Hotel Ålesund 

Trenger du overnatting i forbindelse med seminaret? Vi har avtale med Quality Hotel at seminardeltakere kan overnatte 21.-22. mai til kroner 1210,- per person. 

For å få avtaleprisen, ring hotellet på telefon +47 70 16 00 00. Oppgi at bestillingen gjelder “KBT dagsseminar”, med gruppenummer 1151GR006110.