Ny ansatt i KBT

Den 1. august fikk KBT en ny prosjektmedarbeider i teamet.

Christina Kildal er født og oppvokst i Trondheim.  Som 21 år er hun blitt yngstemann på kontoret. Hun er utdannet kokk på Britannia Hotell, og har til nå jobbet på Café Ni Muser.

Hennes arbeidsoppgaver i KBT innebærer hovedsakelig å jobbe med barn- og ungeprosjekter, herunder prosjektet «Min stemme teller», som er utviklet for å styrke brukerstemmen til barn og unge.

Christina var med som prosjektmedarbeider i første runde av Min stemme teller i 2015. Da fikk hun opplæring i Bruker Spør Bruker-metoden, og tok del i utformingen av intervjuguide, gjennomføring av intervju, analyse/etterarbeid, samt deltok i dialogkonferansen for ansatte i BUP St. Olavs hospital.

«Det var gjennom pilotprosjektet «Min stemme teller» i 2015 at jeg først kom i kontakt med KBT, og det gav mersmak. Interessen har bare økt, og jeg ser frem til å jobbe mer med dette» sier Christina.

Legg igjen en kommentar