Nye ledige stillinger i KBT

KBT søker tre nye medarbeidere i 50 % stillinger. Vi søker deg som vil arbeide med å løfte brukerstemmen i tjenesteutvikling gjennom å være forskningsutvikler og prosjektkoordinator. Vi ønsker svært gjerne erfarne medarbeidere fra relevant arbeid og som selv har erfaring med å være avhengig av hjelp fra helse-/sosialtjenester i sitt liv. KBT ønsker å styrke vår kapasitet til å gjennomføre våre nåværende og  fremtidige prosjekter.

Forskningsutvikler:
Se fullstendig annonse på våre nettsider, på Finn.no eller på Nav sine nettsider.

Prosjektkoordinator:
Se fullstendig annonse på våre nettsider, på Finn.no eller på Nav sine nettsider.