Seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

Menneskerettigheter og psykisk helse

15. oktober kan du få med deg et spennende seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap. På programmet står blant annet Guro Gabrielsen, fagdirektør ved  Likestillings- og diskrimineringsombudet, Kennet Arctander, daglig leder i RIO og Marius Storvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

Les mer på nettsidene til Knutepunkt for Reovery

KBT er med i et stort samarbeid om en nasjonal konferanse for recovery, som har fått navnet Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus. Planen er å arrangere en årlig konferanse i et 10 års perspektiv. Den første konferansen blir på Gardermoen 16.-17. februar. Mer informasjon om denne kommer snart!

Arrangementet 15. oktober blir en liten forsmak på konferansen i februar.