Media coverage

Hvordan øke brukertilfredshet og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten? Debattinnlegg i Trønderavisa, 23.9.2020

Spennende webinar med fokus på implementering av musikkterapi, napha.no 13.5.2020

Sinn vs medisin ,nrk.no, 24.1.2020

Måtte legge ned – Folk har blitt sykere og sykere (artikkel om åpningen av GLIMT recoverysenter, etter at Heimdal treffsted måtte legges ned), Adressa.no, 6.12.2019

Kunstig intelligens inn i psykisk helsevern, dagens medisin.no, 8.12.2018

Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, napha.no, 8.6.2017

– Psykologer, tenk recovery!, napha.no, 27.1.2017

Psykolog i kommunen – en medspiller, napha.no, 18.1.2017

Helseministeren mottok NAPHAs nye hefte om psykologer i kommunene, napha.no, 17.11.2016

Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, napha.no, 4.11.2016

Stimulerer til forskning i kommunene, napha.no, 26.10.2016

Brukere og pårørende vil ha mer kunnskap, erfaringskompetanse.no, 25.8.2016

Bringer håp og utfordrer holdninger, napha.no, 3.6.2016

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud, napha.no, 20.5.2016

Introduksjonskurs til kognitiv miljøterapi: En forskningsbasert evaluering, napha.no, 25.4.2016

Må ikke undervurdere brukeren, erfaringskompetanse.no, 1.2.2016

Dyktigere til å samtale med beboerne, napha.no, 3.3.2015

Dialogkonferanse – tjenester innen rus- og psykisk helse, Stange.kommune.no, 12.9.2014

Dugnad for kognitiv miljøterapi i Drammen, napha.no, 12.2.2014

-Vi vil bidra til likestilling, napha.no, 18.6.2013

Dette vil brukerne ha, napha.no, 16.1.2013

Bedre tilbud når brukerne spør, erfaringskompetanse.no, 16.1.2013

Ikke et NAV nr 2!, napha.no, 10.4.2012

Det hjelper å jobbe, napha.no, 8.10.2010

Advarer mot ny insitusjonalisering, napha.no, 15.9.2010

Føler meg utrygg, Sunnmørsposten, 9.2.2010

Gården er en kilde til mestring og livskvalitet, Kronikk, Adresseavisen 12.11.2008

Full klaff for Namdalskonferansen, Høgskoleavisa, 28.4.2008

Man må spørre pasienten først, Blækka nr. 1, 2008