Omtaler i media

Regionale brukerstyrte sentre: Ideell og frivillig sektor må være en større del av løsningen, 16.10.2023, Altinget.no (debattinnlegg fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene)

Nybrittsarbeid fra brukermedvirkere, 3.10.2023, Rus & Samfunn

Vil gi minoritetsungdom bedre psykisk helsetjeneste 4.9.2023, NRK.no

-Jeg har flyttet 43 ganger. Jeg vet hvor viktig det er å ha et hjem. 30.05.2023, adressa.no. Intervju med KBT-merarbeider Geir Småvik om boliger til ROP-pasienter.

Flytter Stian (31) og flere andre i brakker: Folk er jo redde for oss, 4.1.2023, adressa.no (link til KBT-rapport i saken)

18-åringer vil vekk fra «Mæccern» – står bak nytt tilbud for ensomme unge, 1.7.2022, TRD.by

Kan forandringsfabrikken lenger kalle seg kunnskapssenter? (ytring av Juni Raak Høiseth), psykologisk.no, 4.6.2022

«Alle har vel hatt en kanarifugl som daua?», Krohno.no, 11.4.2022

Brukertilfredshet i BUP fra ungdom til voksen, Sykepleien.no, 7.3.2022

Legger ned botilbud. – Det var en tabbe, Rus & Samfunn, 21.10.2021

Vil legge ned Jarleveien: – Når rusavhengige heller vil bo på gata, så har vi feilet, Adressa.no, 9,10.2021

Intervju om evaluering av pakkeforløp, Psykologisk.no, 25.08.2021

Retten til å velge sin behandling – åpent brev til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Dagens Medisin, 19.7.2021

Frøya først ut i Norge med unikt prosjekt, www.Frøya.no, 31.5.2021 (link utgått)

Pasientene bekymret for urolige omgivelser i Breivika, www.pingvinavisa.no,10.5.2021

Må kjempe for medisinfri behandling, Psykologitidsskriftet, 6.4.2021

Report from WAPR Norway (omtale av KBT fagskole,) (PDF), WORLD ASSOCIATION FOR PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, Volume 45, 1.10.2020

Hvordan øke brukertilfredshet og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten? Debattinnlegg i Trønderavisa, 23.9.2020

Spennende webinar med fokus på implementering av musikkterapi, napha.no 13.5.2020

Sinn vs medisin ,nrk.no, 24.1.2020

Måtte legge ned – Folk har blitt sykere og sykere (artikkel om åpningen av GLIMT recoverysenter, etter at Heimdal treffsted måtte legges ned), Adressa.no, 6.12.2019

Kunstig intelligens inn i psykisk helsevern, dagens medisin.no, 8.12.2018

Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017

Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, napha.no, 8.6.2017

– Psykologer, tenk recovery!, napha.no, 27.1.2017

Psykolog i kommunen – en medspiller, napha.no, 18.1.2017

Helseministeren mottok NAPHAs nye hefte om psykologer i kommunene, napha.no, 17.11.2016

Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, napha.no, 4.11.2016

Stimulerer til forskning i kommunene, napha.no, 26.10.2016

Brukere og pårørende vil ha mer kunnskap, erfaringskompetanse.no, 25.8.2016

Bringer håp og utfordrer holdninger, napha.no, 3.6.2016

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud, napha.no, 20.5.2016

Introduksjonskurs til kognitiv miljøterapi: En forskningsbasert evaluering, napha.no, 25.4.2016

Må ikke undervurdere brukeren, erfaringskompetanse.no, 1.2.2016

Dyktigere til å samtale med beboerne, napha.no, 3.3.2015

Dialogkonferanse – tjenester innen rus- og psykisk helse, Stange.kommune.no, 12.9.2014

Dugnad for kognitiv miljøterapi i Drammen, napha.no, 12.2.2014

-Vi vil bidra til likestilling, napha.no, 18.6.2013

Dette vil brukerne ha, napha.no, 16.1.2013

Bedre tilbud når brukerne spør, erfaringskompetanse.no, 16.1.2013

Ikke et NAV nr 2!, napha.no, 10.4.2012

Det hjelper å jobbe, napha.no, 8.10.2010

Advarer mot ny insitusjonalisering, napha.no, 15.9.2010

Føler meg utrygg, Sunnmørsposten, 9.2.2010

Gården er en kilde til mestring og livskvalitet, Kronikk, Adresseavisen 12.11.2008

Full klaff for Namdalskonferansen, Høgskoleavisa, 28.4.2008

Man må spørre pasienten først, Blækka nr. 1, 2008