Media

Coverage of KBT’s work in the media in Norwegian

Brukere og pårørende vil ha mer kunnskap, erfaringskompetanse.no, 25.8.2016

Må ikke undervurdere brukeren, erfaringskompetanse.no, 1.2.2016

Dyktigere til å samtale med beboerne, napha.no, 3.3.2015

Dialogkonferanse – tjenester innen rus- og psykisk helse, Stange.kommune.no, 12.9.2014

-Vi vil bidra til likestilling, napha.no, 18.6.2013

Dette vil brukerne ha, napha.no, 16.1.2013

Bedre tilbud når brukerne spør, erfaringskompetanse.no, 16.1.2013

Det hjelper å jobbe, napha.no, 8.10.2010

Advarer mot ny insitusjonalisering, napha.no, 15.9.2010

Føler meg utrygg, Sunnmørsposten, 9.2.2010

Gården er en kilde til mestring og livskvalitet, Kronikk, Adresseavisen 12.11.2008

Full klaff for Namdalskonferansen, Høgskoleavisa, 28.4.2008

Man må spørre pasienten først, Blækka nr. 1, 2008