Kurs 
IMR (Illness Management Recovery)

7. og 8. februar 2022

Samarbeid med Recoverystiftelsen. Mer informasjon kommer snart.

Kurs | Erfaringskonsulent 1

Erfaringskonsulent, -medarbeider eller -spesialist. Hva innebærer det egentlig? Hva gjør de og hva kan de bidra med?
Bli med på kurs 29. og 30. mars 2023.

Les mer

Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team

KBT stiller seg bak kronikk om FACT ung av Kristin Trane i Dagens medisin. «Vårt håp er at FACT Ung-team kan være med på å gi disse ungdommene bedre oppfølging og behandling»

Les mer

Kurs | Brukerinvolvering i forskning

Vil du lære hvordan du kan bruke dine erfaringer fra å benytte helse- og velferdstjenester inn i forskning? Bli med på kurs fra 15. februar 2023.

Les mer

Menneskerettigheter på timeplanen hos KBT Fagskole  

Tidligere i høst underviste Mette Ellingsdalen studentene ved KBT Fagskole om menneskerettigheter. I dette intervjuet reflekterer hun blant annet hva slags rolle erfaringskonsulenten kan ha med tanke på menneskerettigheter i ulike tjenester.

Les mer

Besøk fra den svenske paraplyorganisasjonen NSPH – Vi kan lære mye av hverandre  

Nylig fikk vi besøk av NSPH (Nationell Samverkan för psykisk hälsa). Under besøket lærte vi blant annet om hvordan erfaringskonsulentrollen har utviklet seg i nabolandet.

Les mer

Bruk stemmen din – Bli med på Helsedirektoratets innspillsmøte

17. november arrangerer Helsedirektoratet innspillsmøte om brukermedvirkning i forbindelse med et prosjekt hvor det skal lages nasjonale anbefalinger.

Les mer

Gratulerer, Arthur

De hjerteligste gratulasjoner til Arthur Mandahl for å ha mottatt Kongens fortjenestemedalje.

Les mer

Kurs i journalføring 25. november

Kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgstjenesten, for eksempel som erfaringskonsulent.

Få en grunnopplæring i dokumentasjon og det å skrive journal. I kurset legger vi vi spesielt vekt på å ivareta bruker- og pårørendeperspektivet. 

Les mer

En ainna plass | Fritidstilbudet Plass’n har åpnet

I oktober kunne endelig Plassn på Heimdal endelig åpne dørene for ungdom mellom 15 og 20 år.

Les mer

CHIME-prosjektet – utvikling og fremdrift

I CHIME-prosjektet utforsker vi hvordan CHIME-rammeverket kan fungere til å styrke recoveryarbeidet i tjenestene. Nå jobber vi mot neste fase i prosjektet.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette