KBT med brukererfaring i Steinkjer

Geir hjelper Steinkjer kommune med å utvikle brukervennlige tilbud innen rus og psykiatri

Les mer

Vil du studere på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter?

Nå er det mulig å søke på opptak til studieåret 2021/2022 ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Les mer

Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Bli med på nettverksdag!

20. april inviterer Recoverynettverk Midt-Norge til webinar fra klokken 9-12. Vårres Brukerstyrt Senter, Fontenehuset Trondheim og Glimt Recoverysenter holder innlegg om hverdagsmestring.

Gratis påmelding!

Les mer

KBT Fagskole søker ny rektor

KBT Fagskole søker en initiativrik og faglig engasjert rektor i 100 % fast stilling i Trondheim.

Les mer

Nasjonal interesse for musikkorienterte tjenester

Hva skal til for å få i gang en musikkorientert tjeneste? Sandra og Erlend kunne presentere noen av svarene på inspirasjonswebinaret, som hadde deltakere fra flere steder i landet.

Les mer

Verdier og brukerinvolvering i praksis

Webinar 7. april: Digital nettverkssamling om brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag. Påmeldingsfrist:
2. april 2021 23.59

Les mer

Flere fra det aller første kullet av KBT fagskole for erfaringskonsulenter har fått jobb

1. april åpner opptaket til KBT fagskole for erfaringskonsulenter for skoleåret 2021/2022. Av årets kull har flere studenter allerede fått jobb som erfaringskonsulent! Møt én av dem i denne saken.

Les mer

Nasjonal nettverkskonferanse om medforskning i forskning og utviklingsarbeid

9.-10. november arrangeres en nasjonal konferanse om medforskning på Lillehammer.

Sett av datoen, mer informasjon kommer

Les mer

Vil du være med på å påvirke morgendagens psykiske helsetjenester for ungdom?

Er du mellom 12 og 24 år og har erfaring med å motta hjelp fra ulike tjenester for eksempel fra BUP, barnevern, PPT, kanskje har du hatt noen rusutfordringer?

Vi vil gjerne snakke med deg!

Les mer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukerne har talt

Bidrar pakkeforløp til økt brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner? Ikke i følge brukerne.

I den nye SINTEF-rapporten har KBT bidratt med en stor Bruker Spør Bruler-undersøkelse.

Les mer

Inspirasjonswebinar 25.03.2021

Bli med på gratis inspirasjonsseminar 25. mars!

I dette webinaret vil musikkterapeutene Sandra Ingebretsen og Erlend Wormdahl presentere to aktuelle musikktiltak for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer: helsekor og musikk-kafe.

Les mer

Hvordan jobber vi i KBT med veiledning av erfaringskonsulenter?

Maya Blomström jobber blant annet med veiledning av erfaringskonsulenter. Her forteller hun i en video hva det innebærer og hvorfor det er viktig å ha erfaringskonsulenter i helsetjenester.

Les mer

Musikkterapiens univers av muligheter

Bli med inn i musikkterapiens univers. Musikk kan brukes som helsetilbud. Sandra i Namsos kommune og Erlend på Glimt Recoverysenter hjelper kommuner og spesialisthelsetjenester å finne sin vei mot musikkterapeutiske tilbud.

Les mer

Fagskolens framtid – Nå ser vi på muligheten til å utvide studietilbudet

Det er snart et halvt år siden KBT Fagskole for erfaringskonsulenter hadde sin første undervisningsdag. Fagskolen har et ganske unikt tilbud i norsk sammenheng, og fyller en rolle i samfunnet som lenge har stått åpen.

Les mer

Vi bygger nettsidene til KBT – kbtkompetanse.no er snart oppe og går for fullt igjen

I forbindelse med arbeid på nettsidene, vil kbtkompetanse.no være noe ufullstendig en periode.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

GLIMT Ung

Et kreativt space for deg på 15-20 år.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette