Oversikt over kurs som KBT arrangerer høsten 2021

Her finner du en oversikt over de kursene KBT arrangerer høsten 2021

Les mer

Hva tenker profesjonelle fagpersoner om brukermedvirkning for barn og unge?

Brukermedvirkning for barn og unge | Juni Raak Høiseth i KBT er medforfatter på en fersk artikkel i Fontene Forskning, med tittelen «Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?».

Les mer

Nettverkssaming – Musikk som helseresurs for mennesker med rus og psykiske helseutfordringer 27.august 11.30-1400

27.august 11.30-1400 vil Erlend Daaland Wormdahl og Sandra Ingebretsen lede en nettverkssamling om levende veiledere.

Les mer

Presentasjon av KBT for Namsos kommune

Vi i KBT ønsker gjerne å samarbeide med kommuner om brukermedvirkning og tjenesteutvikling. Ta kontakt for å avtale en presentasjon av KBT.

Les mer

Varsling på timeplanen – Hva gjør du om du oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din?

Vi har intervjuet Målfrid J. Frahm Jensen om hennes undervisning på ukesamlingen til KBT Fagskole, boka hun har skrevet og hennes erfaringer som erfaringskonsulent.

Les mer

KBT med brukererfaring i Steinkjer

Geir hjelper Steinkjer kommune med å utvikle brukervennlige tilbud innen rus og psykiatri

Les mer

Vil du studere på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter?

Nå er det mulig å søke på opptak til studieåret 2021/2022 ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Les mer

Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Bli med på nettverksdag!

20. april inviterer Recoverynettverk Midt-Norge til webinar fra klokken 9-12. Vårres Brukerstyrt Senter, Fontenehuset Trondheim og Glimt Recoverysenter holder innlegg om hverdagsmestring.

Gratis påmelding!

Les mer

KBT Fagskole søker ny rektor

KBT Fagskole søker en initiativrik og faglig engasjert rektor i 100 % fast stilling i Trondheim.

Les mer

Nasjonal interesse for musikkorienterte tjenester

Hva skal til for å få i gang en musikkorientert tjeneste? Sandra og Erlend kunne presentere noen av svarene på inspirasjonswebinaret, som hadde deltakere fra flere steder i landet.

Les mer

Verdier og brukerinvolvering i praksis

Webinar 7. april: Digital nettverkssamling om brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag. Påmeldingsfrist:
2. april 2021 23.59

Les mer

Flere fra det aller første kullet av KBT fagskole for erfaringskonsulenter har fått jobb

1. april åpner opptaket til KBT fagskole for erfaringskonsulenter for skoleåret 2021/2022. Av årets kull har flere studenter allerede fått jobb som erfaringskonsulent! Møt én av dem i denne saken.

Les mer

Nasjonal nettverkskonferanse om medforskning i forskning og utviklingsarbeid

9.-10. november arrangeres en nasjonal konferanse om medforskning på Lillehammer.

Sett av datoen, mer informasjon kommer

Les mer

Vil du være med på å påvirke morgendagens psykiske helsetjenester for ungdom?

Er du mellom 12 og 24 år og har erfaring med å motta hjelp fra ulike tjenester for eksempel fra BUP, barnevern, PPT, kanskje har du hatt noen rusutfordringer?

Vi vil gjerne snakke med deg!

Les mer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukerne har talt

Bidrar pakkeforløp til økt brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner? Ikke i følge brukerne.

I den nye SINTEF-rapporten har KBT bidratt med en stor Bruker Spør Bruler-undersøkelse.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

GLIMT Ung

Et kreativt space for deg på 15-20 år.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette