Vi går inn i feriemodus

Vi går inn i feriemodus, og har derfor begrenset bemanning fram til rundt 11. august.  Mail til post@kbtkompetanse.no vil bli sjekket sporadisk i løpet av sommeren.

Med det ønsker vi alle en best mulig sommer!

Les mer

Historisk i Trondheim kommune – Brukerråd på systemnivå

18. juni fikk Trondheim kommune sitt første brukerråd på systemnivå for psykisk helse- og rustjenestene.

Les mer

Glimt Recoverysenter har fått nytt musikkrom

Endelig lydisolert musikkrom på Glimt Recoverysenter. Med støtte fra Kulturrom har det blitt bygd et «rom-i-rom», som skal gjøre at deltakerne kan spille musikk på Glimt uten å forstyrre resten av bygget.

Les mer

Brukerstemmen viktig i bomiljøprosjektet Go2 

Prosjektet Go2 prøver å finne en modell for bomiljø og tjenester som bidrar til økt trygghet og bærekraftig ressursbruk. Prosjektet drives av Trondheim kommune, og KBT er en av samarbeidsaktørene.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning får fram problemstillinger som er relevante for brukerne 

KBT har bidratt til å få brukerperspektivet inn i flere SINTEF-prosjekter de siste årene. I vår kom to nye rapporter fra slike prosjekt: Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling og Helsehjelp til barn i barnevernet.

Les mer

Snur fortid til framtid – studiebesøk fra St. Giles 

Tidligere i april hadde vi studiebesøk fra stiftelsen St. Giles. «Turning a past into a future» er slagordet deres, og besøket bød på gjensidig inspirasjon og læring.

Les mer

Endring i ledelsen

I april sluttet Dagfinn Bjørgen i KBT. Karl Johan Johansen fungerer inntil videre som arbeidende styreleder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling -KBT.

Les mer

RBS-ene ønsker mer samhandling mellom ideell og offentlig sektor

1. mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. RBS-ene mener ideell sektor burde bli mer vektlagt i planen, for å kunne løse fremtidens utfordinger på psykisk helse- og rusfeltet.

Les mer

Viktig film om tvang 

Filmskaper Ellen Ugelstad har mange prosjekter bak seg om temaet psykisk helse. Engasjementet har hun blant annet hentet fra sin egen pårørendeerfaring, som også kommer til syne i den nye filmen THE RECOVERY CHANNEL. 16. april var det duket for spesialvisning av filmen, hvor Ellen selv introduserte filmen og deltok i en samtale etterpå.

Les mer

Tid for å søke utdanning

I april sitter mange unge lovende og søker seg inn til ulike utdanning. Også for voksne lovende er dette tiden for å se på utdanningsmuligheter. KBT Fagskole tilbyr utdanning i sosialt entreprenørskap og utdanning for erfaringskonsulenter. Nå er søknadsmottaket åpent

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr