Besøk av Mari Holm Lønseth

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Les mer

Jarleveien 10 – KBT har evaluert beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige

(Nye) Jarleveien 10 stod ferdig i 2017. Bygget har 44 leiligheter for personermed alvorlig og langvarig rusavhengighet. Vi har gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hvordan bygget fungerer for dem som bor der.

Les mer

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Velkommen til Lillehammer 9.-10. november 2021

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Les mer

Digitalt kurs om IMR – Illness Management Recovery

I høst setter vi opp ett 2-dagers kurs med grunnopplæring i IMR. Blant kursholderne er Kristin Heiervang, som er forsker og spesialpsykolog med mye kunnskap om IMR.

Les mer

Nettverkssamling – Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer

27.august 11.30-1400 vil Erlend Daaland Wormdahl og Sandra Ingebretsen lede en nettverkssamling om levende veiledere.

Les mer

Recoverynettverk Midt-Norge: Recovery-samarbeid mot målet

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer til Nettverksdag 27. september 2021, klokken 12. På denne samlingen vil vi ha hovedfouk på unge voksnes ønske om å bli inkludert.

Les mer

Uteksaminering av det aller første kullet med erfaringskonsulenter fra KBT Fagskole – en milepæl

Første kull med (heltids)studenter ved KBT Fagskole har avlagt sin siste eksamen. Det er en milepæl for den årsgamle fagskolen, og vi har fått mange gode erfaringer vi tar med oss til høsten.

Les mer

Erfaringskonsulentkurs del 1

KBT arrangere et nytt erfaringskonsulentkurs. Kurset vil være et fysisk kurs som arrangeres i vår lokaler i Trondheim

Les mer

Kurs i sosiale rettigheter

I høst har vi flere nye kurs, og ett av dem er om sosiale rettigheter. Med på laget her, har vi Linn Bauck fra Gatejuristen Trondheim. Kurset arrangeres digitalt, og starter 12. oktober.

Les mer

Kurs i Journalføring

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling starter et kurs om journalføring 6 . oktober klokken 10.00

Les mer

Kurs: Brukerinvolvering i forskning høst 2021

I september har vi ny runde med vårt populære kurs Brukermedvirkning i forskning. Oppstart 7. september.

Les mer

Oversikt over høstens kurs ved KBT

Planen for høstens kurs er klar, og i år lanserer vi to nye kurs: kurs i journalføring og kurs i sosiale rettigheter. I tillegg blir det nye erfaringskonsulentkurs og kurs i brukermedvirkning i forsknig.

Les mer

Hva tenker profesjonelle fagpersoner om brukermedvirkning for barn og unge?

Brukermedvirkning for barn og unge | Juni Raak Høiseth i KBT er medforfatter på en fersk artikkel i Fontene Forskning, med tittelen «Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning?».

Les mer

Presentasjon av KBT for Namsos kommune

Vi i KBT ønsker gjerne å samarbeide med kommuner om brukermedvirkning og tjenesteutvikling. Ta kontakt for å avtale en presentasjon av KBT.

Les mer

Varsling på timeplanen – Hva gjør du om du oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din?

Vi har intervjuet Målfrid J. Frahm Jensen om hennes undervisning på ukesamlingen til KBT Fagskole, boka hun har skrevet og hennes erfaringer som erfaringskonsulent.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

GLIMT Ung

Et kreativt space for deg på 15-20 år.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette