Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til september

Ingenting om oss uten oss utsatt til 6.-7. september 2022 Vi hadde gledet oss til å møte recovery-Norge på konferansen Ingenting om oss uten oss 16.-17. februar. Nå er det bestemt at konferansen flyttes til 6.-7. september, på grunn av situasjonen rundt den pågående pandemien og begrensinger rundt hvor mange som kan samles. Derfor ser…

Les mer

Digital Nettverkssamling – Musikk som helseressurs i Trøndelag

Nettverkssamling: Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykiske utfordringer i Trøndelag 28.02 klokken 11.30

Les mer

KBT Fagskole i gang med 2-årig Erasmus+ prosjekt

KBT Fagskole er i gang med et internasjonalt samarbeidsprosjekt som skal skape verktøy for å hjelpe immigranter og andre med å skape sine egne bedrifter.

Les mer

Oversikt over kurs ved KBT våren 2022

Datoene for vårens kurs ved KBT er klare, og mer info er på vei. Det blir blant annet kurs i recovery, IMR og erfaringskonsulentens rolle. Les mer og meld deg på

Les mer

Hvilke recovery-dimensjoner kan vi finne i studentenes hverdagsliv?

På samlingen til Recoverynettverk Midt-Norge 9. desember presenterte Siri Bjaarstad prosjektet In My Experience. Prosjektet undersøker hva som skaper gode studentliv, og har snudd fokuset fra hva som er problemet til hva løsningene er.

Les mer

Nytt prosjekt – I «Rom for medvirkning» skal ungdommer og fagpersoner jobbe sammen for bedre brukermedvirkning

Vi fortsetter vår satsning på brukermedvirkning for barn og unge. Prosjektleder Juni jubler over at vi nå har fått midler fra Stiftelsen Dam, via Rådet for psykisk helse til et nytt, viktig prosjekt.

Les mer

Prosjektet «Min stemme teller» har ført til verdifull kunnskap om brukermedvirkning for barn og unge og økt mestring for våre unge prosjektmedarbeidere

I 2021 ble sluttrapporten for Min stemme teller ferdigstilt. Prosjektet har vært en viktig del av vår satsning på barn og unge og gitt oss verdifull kunnskap.

Les mer

Hvordan kan vi skape bedre psykisk helsetjenester sammen?

2. desember møtte representanter fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene to stortingspolitikere for å snakke om hvordan vi kan bidra til fremtidens psykisk helse- og rustjenester og forhindre en «psykisk helse-epidemi».

Les mer

Kursutvikling i KBT – journalføringskurs ga viktig kunnskapspåfyll til våre egne

I høst har vi gjennomført flere nye kurs i KBT. Ett av disse handlet om journalføring. Fagskolestudent Michelle lærte blant annet om hva en helsesamtale er, og når det skal skrives journal.

Les mer

KBT og NTNU har evaluert botilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet – Nå har Formannskapet i Trondheim kommune bedt om at Jarleveien 10 avvikles

19. oktober behandlet Formannskapet i Trondheim kommune en sak om å avvikle Jarleveien 10. Hva tenker daglig leder i KBT om det?

Les mer

Terapi i det fri – Erfaringer fra prosjektet Utendørsterapi

Stian i KBT er med på et prosjekt om utendørsterapi. Det siste året har han både vært med på turer i Midt-Norge og digitale samlinger med erfaringsdeling.

Les mer

Er du mellom 12 og 20 år og har kontakt med barnevernet? Da vil Juni i KBT høre fra deg!

KBT er med i et prosjekt som handler om helsehjelp i barnevernet, som ledes av SINTEF. Nå skal vi intervjue folk mellom 12 og 20 år om deres erfaringer og behov.

Les mer

Nå skal erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring forebygge ensomhet hos yngre personer med demens

22. september er pårørendedagen. KBT er i gang med et pilotprosjekt som kan lette hverdagen for pårørende til personer med demens: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Les mer

KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum står i spissen for en stor satsning på Recovery. I februar arrangeres den første av flere nasjonale konferanser for Recovery. – Vi skal starte en bevgelse

Les mer

Seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

15. oktober blir det seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i psykisk helse og rustjenester.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette