Kommende kurs og arrangement

Recoverykonferansen online

26. september
Mer informasjon på recoveryknutepunkt.no

Høstens kurs

Journalføring: 20. og 22. november
Erfaringskonsulent 2: 11. og 12 desember
Bruker Spør Bruker trinn 1: 13. og 14. desember

Les mer i kursoversikten for høsten

Innføringskurs i bruker spør bruker

I desember kan du bli med på innføringskurs i bruker spør bruker.

Les mer

Ny ressursgruppe for brukermedvirkning i Midt-Norge

I de senere år har det vokst fram et behov og et ønske om å styrke kunnskapsgrunnlaget og utdanningsnivået innen brukermedvirkning. Sammen med RIO, Mental Helse, LPP og A-Larm, har KBT dannet en ressursgruppe for brukermedvirkning.

Les mer

Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom

I slutten av august kom rapporten Somatisk helse hos pasianter med alvorlig psykisk lidelse fra Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten). Hovedbudskapet i rapporten er blant annet at psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom.

Les mer

Kurs: Erfaringskonsulent 2

Jobber du som erfaringskonsulent og ønsker litt faglig påfyll? Bli med på kurs 11. og 12. desember. Kurset tar for seg noen praktiske verktøy du kan benytte i jobben som erfaringskonsulent.

Les mer

Arendalsuka 2023

I august var det duket for Arendalsuka, en møteplass innen mange tema – også psykisk helse og rus. De Regionale Brukerstyrte Sentrene arrangerte debatten «Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?»

Les mer

Kurs: Journalføring

Kurs 20. og 22. november. Når skal man skrive journal, og hva bør stå der? Hvordan kan man ivareta bruker-og pårørendeperspektivet?

Les mer

Møt oss på Arendalsuka

Vi deltar på Arendalsuka sammen med de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene. Onsdag 16. august kan du følge debatten «Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?» direkte på nett.

Les mer

Det finnes nesten alltid rom for medvirkning  

I prosjektet Rom for medvirkning utvikler vi en veileder for behandlere i psykisk helsevern slik at de kan sikre god medvirkning for barn og unge. Etter intervju og workshops har vi nå noen foreløpige funn i prosjektet.

Les mer

Kurs høsten 2023

I høst kan du bli med på kursene journalføring, erfaringskonsulent 2 og trinn 1 i kurs om bruker spør bruker.

Les mer

Bokanmeldelse: Det dagblinde folket av Helge Ferstad

Det dagblinde Folket er en sterk beretning som gir leseren innblikk i hvordan livet til en person med bipolar 1 lidelse kan fortone seg.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr