Kommende kurs og arrangement

Nasjonal konferanse for Recovery

26.-27. september 2023, Trondheim
Informasjon kommer fortløpende på recoveryknutepunkt.no

Nettverksseminar om recovery i Ålesund

Hvordan arbeider vi med recovery? Bli med på nettverkssamling med faglig påfyll. Quality Hotel Ålesund 22. mai klokken 10-15.30. Seminaret er for deg som jobber, eller ønsker å arbeide, recoveryorientert samt andre med interesse for recovery.

Les mer

Endelig er vi i gang med dialogmøter i kommuner igjen 

Dialogmøter med kommuner er en viktig satsning for oss i KBT. Møtene egner seg best fysisk, og i mars kom vi endelig i gang med slike møter igjen. Først ut var Ålesund kommune.

Les mer

Boligsosialt arbeid | Å ha et hjem hvor du føler deg beskyttet er alfa omega 

Sammen med Trondheim kommune er vi i gang med et forprosjekt om boligsosialt arbeid i Trondheim. Særlig ser vi på hvordan beboerne kan bli delaktige.

Les mer

Hvor ble jeg av – Teater som fremmer forståelsen av psykose

Hvor ble jeg av – et musikkteater om en fragmentert virkelighet settes opp 25. og 26. januar i Verkstedhallen, Trondheim.

Les mer

Ny ressursside: Anbefalinger i et brukerperspektiv – boligsosialt arbeid

Med datamateriale fra tidligere bruker spør bruker-undersøkelser, har vi kommet fram til flere anbefalinger i et brukerperspektiv når det kommer til boligsosialt arbeid.

Les mer

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen kan bidra til at folk får bo hjemme lenger

Med friske midler fra Statsforvalteren i Trøndelag, kan pilotprosjektet Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen fortsette i 2023.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

Arbeidsutvalget for et nytt nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling spør i en kronikk i Dagens medisin hvordan medvirkningen fungerer i praksis.

Les mer

Kurs | Erfaringskonsulent 1

Erfaringskonsulent, -medarbeider eller -spesialist. Hva innebærer det egentlig? Hva gjør de og hva kan de bidra med?
8. og 9. juni 2023

Les mer

Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team

KBT stiller seg bak kronikk om FACT ung av Kristin Trane i Dagens medisin. «Vårt håp er at FACT Ung-team kan være med på å gi disse ungdommene bedre oppfølging og behandling»

Les mer

Menneskerettigheter på timeplanen hos KBT Fagskole  

Tidligere i høst underviste Mette Ellingsdalen studentene ved KBT Fagskole om menneskerettigheter. I dette intervjuet reflekterer hun blant annet hva slags rolle erfaringskonsulenten kan ha med tanke på menneskerettigheter i ulike tjenester.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr