Erfaringskonsulentrollen – et introduksjonskurs

Er du nysgjerrig på rollen som erfaringskonsulent? Dette introkurset er både for deg som vurderer å bli erfaringskonsulent, ledere og kollegaer til erfaringskonsulenter og karriereveiledere.

Les mer

Kurs i brukerstyrt evaluering

17.-19. april kan du bli med på kurs i brukerstyrt evaluering. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg blant annet fokusgruppeintervju og analyse.

Les mer

E-læringsforedrag om brukermedvirkning til spesialistutdanningen til RPUB øst og sør

Et av områdene vi jobber med, er brukermedvirkning for barn og unge. Nylig var faglig rådgiver, Juni, på filminnspilling med et foredrag om brukermedvirkning, samvalg og dilemmaer hos barn og unge.

Les mer

Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

Sagatun Recovery og Høgskolen i Innlandet samarbedier om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Påmeldingsfrist 1. februar

Les mer

SLaMH – Bærekraftig lokal psykisk helsehjelp

Hva skjer med dem som havner mellom barken og veden? KBT skal bidra i SLaHM-studien, et prosjekt som skal se på nåværende og framtidige psykisk helse-behov hos den norske befolkningen. Der skal vi blant annet undersøke brukere og ansattes erfaringer med avslag på henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Les mer

Materiell fra webinaret etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nå kan du laste ned ressurser fra webinaret 23. november.

Les mer

Kurskalender 2024

Ny kunnskap i 2024? Her er kursene KBT og KBT Fagskole vil tilby sammen i året som kommer.

Les mer

Forhåndspåmelding | Nettverkskonferanse om brukermedvirkning i FoU | 2025

Vi jobber for å få til en nettverkskonferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling på Hamar våren 2025.

Les mer

Webinar om etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Arbeidsutvalget i Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar 23. november klokken 12-14. Gratis påmelding.

Les mer

Nasjonal konferanse for Recovery 2023 – se opptak

26. september 2023 var det duket for en digital utgave av Nasjonal konferanse for Recovery. Opptak av det meste av programmet kan du se på NAPHA sine nettsider

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr