Kurs | Illness Management Recovery – IMR

7. og 8. februar 2023, kan du bli med på et digitalt IMR-kurs. Kurset gir deg en grunnopplæring i Illness Management Recovery. Etter gode tilbakemeldinger fra kurset vi hadde høsten 2021, setter vi nå opp et nytt kurs i samarbeid med Recoverystiftelsen.

Les mer

Boligsosialt arbeid | Å ha et hjem hvor du føler deg beskyttet er alfa omega 

Sammen med Trondheim kommune er vi i gang med et forprosjekt om boligsosialt arbeid i Trondheim. Særlig ser vi på hvordan beboerne kan bli delaktige.

Les mer

Hvor ble jeg av – Teater som fremmer forståelsen av psykose

Hvor ble jeg av – et musikkteater om en fragmentert virkelighet settes opp 25. og 26. januar i Verkstedhallen, Trondheim.

Les mer

Ny ressursside: Anbefalinger i et brukerperspektiv – boligsosialt arbeid

Med datamateriale fra tidligere bruker spør bruker-undersøkelser, har vi kommet fram til flere anbefalinger i et brukerperspektiv når det kommer til boligsosialt arbeid.

Les mer

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen kan bidra til at folk får bo hjemme lenger

Med friske midler fra Statsforvalteren i Trøndelag, kan pilotprosjektet Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen fortsette i 2023.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

Arbeidsutvalget for et nytt nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling spør i en kronikk i Dagens medisin hvordan medvirkningen fungerer i praksis.

Les mer

Kurs | Erfaringskonsulent 1

Erfaringskonsulent, -medarbeider eller -spesialist. Hva innebærer det egentlig? Hva gjør de og hva kan de bidra med?
Bli med på kurs 29. og 30. mars 2023.

Les mer

Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team

KBT stiller seg bak kronikk om FACT ung av Kristin Trane i Dagens medisin. «Vårt håp er at FACT Ung-team kan være med på å gi disse ungdommene bedre oppfølging og behandling»

Les mer

Kurs | Brukerinvolvering i forskning

Vil du lære hvordan du kan bruke dine erfaringer fra å benytte helse- og velferdstjenester inn i forskning? Bli med på kurs fra 15. februar 2023.

Les mer

Menneskerettigheter på timeplanen hos KBT Fagskole  

Tidligere i høst underviste Mette Ellingsdalen studentene ved KBT Fagskole om menneskerettigheter. I dette intervjuet reflekterer hun blant annet hva slags rolle erfaringskonsulenten kan ha med tanke på menneskerettigheter i ulike tjenester.

Les mer

Kommende kurs og arrangement

IMR (Illness Management Recovery)

Kurs 7. og 8. februar 2023

Informasjon og påmelding

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette