Hvordan kan vi skape bedre psykisk helsetjenester sammen?

2. desember møtte representanter fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene to stortingspolitikere for å snakke om hvordan vi kan bidra til fremtidens psykisk helse- og rustjenester og forhindre en «psykisk helse-epidemi».

Les mer

Kursutvikling i KBT – journalføringskurs ga viktig kunnskapspåfyll til våre egne

I høst har vi gjennomført flere nye kurs i KBT. Ett av disse handlet om journalføring. Fagskolestudent Michelle lærte blant annet om hva en helsesamtale er, og når det skal skrives journal.

Les mer

Unge voksne og recovery | Gratis nettverkssamling 9. desember

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Bli med på digital nettverkssamling den 9. desember. Her får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

Les mer

KBT og NTNU har evaluert botilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet – Nå har Formannskapet i Trondheim kommune bedt om at Jarleveien 10 avvikles

19. oktober behandlet Formannskapet i Trondheim kommune en sak om å avvikle Jarleveien 10. Hva tenker daglig leder i KBT om det?

Les mer

Terapi i det fri – Erfaringer fra prosjektet Utendørsterapi

Stian i KBT er med på et prosjekt om utendørsterapi. Det siste året har han både vært med på turer i Midt-Norge og digitale samlinger med erfaringsdeling.

Les mer

Er du mellom 12 og 20 år og har kontakt med barnevernet? Da vil Juni i KBT høre fra deg!

KBT er med i et prosjekt som handler om helsehjelp i barnevernet, som ledes av SINTEF. Nå skal vi intervjue folk mellom 12 og 20 år om deres erfaringer og behov.

Les mer

Nå skal erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring forebygge ensomhet hos yngre personer med demens

22. september er pårørendedagen. KBT er i gang med et pilotprosjekt som kan lette hverdagen for pårørende til personer med demens: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Les mer

KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum står i spissen for en stor satsning på Recovery. I februar arrangeres den første av flere nasjonale konferanser for Recovery. – Vi skal starte en bevgelse

Les mer

Seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

15. oktober blir det seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i psykisk helse og rustjenester.

Les mer

Et nytt studieår for KBT Fagskole for erfaringskonsulenter er i gang

Etter et spennende første år med utdanning for erfaringskonsulenter, er KBT Fagskole nå i gang med sitt andre studieår. Det er nok en milepæl!

Les mer

Pasienterfaringer med Tvang uten døgnopphold

I 2018 fikk vi i oppdrag å evaluere Tvang Uten Døgnopphold ved Nidaros DPS. Nå er rapporten klar, og du kan lese den her.

Les mer

Besøk av Mari Holm Lønseth

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Les mer

Jarleveien 10 – KBT har evaluert beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige

(Nye) Jarleveien 10 stod ferdig i 2017. Bygget har 44 leiligheter for personermed alvorlig og langvarig rusavhengighet. Vi har gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hvordan bygget fungerer for dem som bor der.

Les mer

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Velkommen til Lillehammer 9.-10. november 2021

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Les mer

Uteksaminering av det aller første kullet med erfaringskonsulenter fra KBT Fagskole – en milepæl

Første kull med (heltids)studenter ved KBT Fagskole har avlagt sin siste eksamen. Det er en milepæl for den årsgamle fagskolen, og vi har fått mange gode erfaringer vi tar med oss til høsten.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

GLIMT Ung

Et kreativt space for deg på 15-20 år.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette