Kommende kurs og arrangement

Tekstplakat

Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september

Konferansen Ingenting om oss uten oss har undertema – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus, og foregår på Gardermoen.

Erfaringsmedarbeidere som en innovativ drivkraft i demensomsorgen 

Frøya kommune og Indre Fosen kommune er med på et pilotprosjekt i samarbeid med oss i KBT, hvor vi bruker erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring som et lavterskeltilbud i demensomsorgen

Les mer

Møteplass for erfaringskonsulenter ansatt i Trondheim kommune

Siden 2020 har KBT tilbudt veiledning av erfaringskonsulenter innen psykisk helse og rus. Etter en pause høsten 2021 tok vi opp veiledningen februar 2022. I den forbindelse har vi pratet med deltakerne fra veiledningssamlingen i mars om jobben som erfaringskonsulent og om veiledningen generelt.

Les mer

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorg – KBT Fagskole i internasjonalt forskningssamarbeid

Eramus + | Hvordan kan pårørendes erfaring benyttes i demensomsorg? Det prøver KBT Fagskole å finne ut i dette prosjektet, i samarbeid med aktører fra Hellas, Italia og Romania.

Les mer

KBT Fagskole i Erasmus-samarbeid  – Smart business for all

Opprettelsen av KBT Fagskole har gitt nye muligheter for folk som ønsker å ta en utdanning som forbereder dem til å bli erfaringskonsulenter. I tillegg det gitt KBT en ny vei inn i internasjonale forskningsprosjekter.

Les mer

Hva skal til for å få god brukermedvirkning i praksis?

I prosjektet Rom for medvirkning vil ungdom og fagpersoner samarbeide om å finne ut hvordan god medvirkning for barn og unge kan realiseres i psykisk helsetjenester. 1. april var det oppstartsmøte for ressursgruppen, som kom med innspill på arbeidet som er gjort til nå, og planene videre.

Les mer

KBT Fagskole – søk opptak til studieåret 2022/2023

Nå kan du søke opptak på erfaringskonsulentstudiet ved KBT Fagskole for skoleåret 2022/2023. Ordinær søknadsfrist er 20. april.

Les mer

Eksperter gjennom erfaring – KBT Fagskole har møtt EX-IN i Tyskland

Erfaringskonsulentrollen har utviklet seg parallelt i mange land. I Tyskland kaller de det gjerne eksperter gjennom erfaring.

Les mer

Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. Vi reflekterte sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.

Les mer

En meningsfull hverdag for alle?

Reportasje fra NAPHA-konferansen 2022, hvor KBT er stolte medarrangører. På scenen stod alt fra gründere til forskere, som både opplyste og inspirerte.

Les mer

Nå skal vi forske på hva som skal til for å lykkes med sosialt entreprenørskap i distriktene

KBT er med i Interreg-prosjektet BERSE, som skal utforske forskjeller og likheter rundt sosialt entreprenørskap i Norge, Sverige, Skottland og Irland.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette