Snur fortid til framtid – studiebesøk fra St. Giles 

Tidligere i april hadde vi studiebesøk fra stiftelsen St. Giles. «Turning a past into a future» er slagordet deres, og besøket bød på gjensidig inspirasjon og læring.

Les mer

Endring i ledelsen

I april sluttet Dagfinn Bjørgen i KBT. Karl Johan Johansen fungerer inntil videre som arbeidende styreleder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling -KBT.

Les mer

RBS-ene ønsker mer samhandling mellom ideell og offentlig sektor

1. mars lanserte Regjeringen en Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027. RBS-ene mener ideell sektor burde bli mer vektlagt i planen, for å kunne løse fremtidens utfordinger på psykisk helse- og rusfeltet.

Les mer

Viktig film om tvang 

Filmskaper Ellen Ugelstad har mange prosjekter bak seg om temaet psykisk helse. Engasjementet har hun blant annet hentet fra sin egen pårørendeerfaring, som også kommer til syne i den nye filmen THE RECOVERY CHANNEL. 16. april var det duket for spesialvisning av filmen, hvor Ellen selv introduserte filmen og deltok i en samtale etterpå.

Les mer

Tid for å søke utdanning

I april sitter mange unge lovende og søker seg inn til ulike utdanning. Også for voksne lovende er dette tiden for å se på utdanningsmuligheter. KBT Fagskole tilbyr utdanning i sosialt entreprenørskap og utdanning for erfaringskonsulenter. Nå er søknadsmottaket åpent

Les mer

Kurs i Utendørsterapi – forebygging, behandling og mestring i naturen

KBT er medarrangør på kurs i utendørsterapi i samarbeid med flere aktører innen psykisk helse og rus. Til høsten har vi en ny kursrekke.

Les mer

Visning av The Recovery Channel 16. april

THE RECOVERY CHANNEL handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. 16. april blir det filmvisning i Trondheim, etterfulgt av panelsamtale.

Les mer

Lurer du på hva FACT ung er? – Ny kort film på napha.no

Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung, som KBT er en del av, og NAPHA lanserer nå en helt ny kort film om FACT ung.

Les mer

Brukererfaringer i ny lærerbok for ambulansepersonell 

En ny lærebok for ambulansepersonell, som handler om å møte mennesker i krise er på trappene. I boken har vår egen Juni Raak Høiseth skrevet et kapittel om brukererfaringer, basert på intervjuer med mennesker som har opplevd å bli hentet av ambulanse mens de har vært i krise.

Les mer

Kurs i brukerstyrt evaluering

6.-8. mai kan du bli med på kurs i brukerstyrt evaluering. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg blant annet fokusgruppeintervju og analyse.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr