Siste nytt

Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Bli med på nettverksdag!

20. april inviterer Recoverynettverk Midt-Norge til webinar fra klokken 9-12. Vårres Brukerstyrt Senter, Fontenehuset Trondheim og Glimt Recoverysenter holder innlegg om hverdagsmestring.

Gratis påmelding!

Les mer

Hvordan jobber vi i KBT med veiledning av erfaringskonsulenter?

Maya Blomström jobber blant annet med veiledning av erfaringskonsulenter. Her forteller hun i en video hva det innebærer og hvorfor det er viktig å ha erfaringskonsulenter i helsetjenester.

Les mer

Musikkterapiens univers av muligheter

Bli med inn i musikkterapiens univers. Musikk kan brukes som helsetilbud. Sandra i Namsos kommune og Erlend på Glimt Recoverysenter hjelper kommuner og spesialisthelsetjenester å finne sin vei mot musikkterapeutiske tilbud.

Les mer

Fagskolens framtid – Nå ser vi på muligheten til å utvide studietilbudet

Det er snart et halvt år siden KBT Fagskole for erfaringskonsulenter hadde sin første undervisningsdag. Fagskolen har et ganske unikt tilbud i norsk sammenheng, og fyller en rolle i samfunnet som lenge har stått åpen.

Les mer

Vi bygger nettsidene til KBT – kbtkompetanse.no er snart oppe og går for fullt igjen

I forbindelse med arbeid på nettsidene, vil kbtkompetanse.no være noe ufullstendig en periode.

Les mer

Vi har signert avtale med King’s College London! Nå skal vi forske på recovery sammen

Nå skal vi forske på hvordan recovery kan bli implementert i helse- og velferdstjenester, i samarbeid med anerkjente King’s College London.

Les mer

[Fullt] Nytt kurs: brukerinvolvering innen forskning

Har du erfaring med å bruke tjenester innen helse og velferd? Har du noen ganger tenkt at dette har jeg lyst til å forske på? Eller kanskje du bare er nysgjerrig på hva brukerinvolvering i forskning innebærer?

Les mer

I praksis på Glimt recoverysenter – «Jeg har fått mer troen på meg selv!»

Silje og Elizabeth jobber i praksis på Glimt recoverysenter. Hvordan er arbeidshverdagen deres, og hva har de lært?

Les mer

Fersk rapport fra vår evaluering av medisinfrie tilbud

Har pasienter i psykisk helsevern et reelt valg for hvilken type behandling de kan få? Vi har snakket med 33 pasienter på legemiddelfri behandling om deres erfaringer.

Les mer

Kan erfaringskonsulenter hindre ensomhet blant eldre med demens?

Vi har fått tildelt 700.000 i midler fra Fylkesmannen i Trøndelag til et prosjekt med bruk av erfaringsmedarbeidere for å motvirke ensomhet og skape aktivitet.

Les mer

Et helt år med GLIMT recoverysenter

27. november fylte GLIMT recoverysenter 1 år. Se videoen de har laget fra året som har gått.

Les mer

GLIMT ung – et kreativt møtested

2. desember åpner GLIMT UNG, et kreativt møtested. De planlegger å ha åpent mandager og onsdager fra klokken 18-21.

Les mer

Ung i Trondheim? Din stemme betyr noe for oss!

Vi i KBT jobber for at stemmen din blir hørt når tjenester skal utvikles. For å få til det, trenger vi din hjelp.

Les mer

For Linda var KBT Fagskole for erfaringskonsulenter akkurat det hun så etter

I uke 42 hadde KBT Fagskole sin aller første ukesamling hvor det også var mulig med fysisk oppmøte for studentene. Etter flere uker med forberedelser har vi nå endelig tatt i bruk undervisningsrommet i Sorgenfriveien

Les mer

Levende veiledning for kommuner som vil bli bedre på musikkterapi

Trenger du veiledning rundt etablering av et musikkterapeutisk tilbud? Erlend fra Glimt recoverysenter og Sandra fra Namsos kommune hjelper deg gjerne!

Les mer

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

GLIMT Ung

Et kreativt space for deg på 15-20 år.

Vi tilbyr

Kurs

Vi holder kurs for å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter.

Brukerinvolvering innen forskning 

Erfaringskonsulent kurs– for tjeneste ledere og de jobber som erfaringskonsulent eller som ønsker å jobbe med sin  erfaring som profesjon.

Flere kurs er under planlegging. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette