Kommende kurs og arrangement

Tekstplakat

Nasjonal konferanse for Recovery 6.-7. september

Konferansen Ingenting om oss uten oss har undertema – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus, og foregår på Gardermoen.

Bli med på å finne rom for medvirkning

Er du mellom 15 og 23 år? Har du tidligere erfaring med bruk av psykiske helsetjenester for barn og unge? Juni og Petter vil gjerne snakke med deg om dine erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning.

Les mer

Takk for innsatsen, Aud Irene Thoresen

Styremedlem i stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, Irene Thoresen, gikk bort 3. juli 2022. Våre varmeste kondolanser går til familien og de nærmeste.

Les mer

2 år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter

Snart to år er gått siden spente ansatte og studenter koblet på Zoom-forelesning for første gang, på den første høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter i Norge.

Hva har vi lært?

Les mer

Bli en del av vår nye satsning for ungdom!

Vil du være med i team «En ainna plass»?

Nå ser vi etter en prosjektleder, en erfaringskonsulent og en kultur- og miljørarbeider i vårt nye tilbud for ungdom i Trondheim.

Les mer

Norsk Forening for Utendørsterapi

15.mai ble grunnstenen for Norsk Forening for Utendørsterapi lagt. Foreningen vil bli et samlingspunkt for utendørsterapi i Norge

Les mer

Nettverkssamling Utendørsterapi – Livsmestring støttet av naturen

31.05-2.6 ble det arrangert nettvekssamling for utendørsterapi i Trøndelag. Frankmotunet og Tyrili tok imot oss og arrangerte noen fantastiske dager i Einunndalen

Les mer

Er du pårørende til en som er, eller har vært, underlagt Tvang uten Døgnopphold (TUD)? Nå vil vi høre dine erfaringer.

Vi ønsker å høre om dine erfaringer i en undersøkelse som skal finne ut hvordan tjenestene kan bli bedre.

Les mer

Vil du jobbe i KBT? Vi har en ledig stilling i 100% som som controller/ økonomimedarbeider (50%) og prosjektkoordinator (50%)

Søknadsfrist 14. juni 2022

Les mer

Sosiale entreprenørskap kan spare samfunnet for millioner 

Sosial innovasjon handler ikke om å tjene mest mulig penger. Likevel kan sosiale entreprenørskap være svært lønnsomme for samfunnet – ved å spare samfunnet for framtidige utgifter, og ikke minst bidra til at flere får leve meningsfulle liv. I vår holdt vi kurs i sosialt entreprenørskap sammen med Prios, og hadde med oss engasjerte deltakere med gode idéer.

Les mer

Erfaringsmedarbeidere som en innovativ drivkraft i demensomsorgen 

Frøya kommune og Indre Fosen kommune er med på et pilotprosjekt i samarbeid med oss i KBT, hvor vi bruker erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring som et lavterskeltilbud i demensomsorgen

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette