CHIME-prosjektet – utvikling og fremdrift

I CHIME-prosjektet utforsker vi hvordan CHIME-rammeverket kan fungere til å styrke recoveryarbeidet i tjenestene. Nå jobber vi mot neste fase i prosjektet.

Les mer

Endelig ble det en nasjonal konferanse for Recovery

6. og 7. september var over 200 mennesker med engasjement for menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus samlet på Garrdermoen

Les mer

Recoverykurs 2

5. og 6. oktober kan du bli med på et kurs Recovery. Kurset er for deg som har grunnleggende kjennskap om recovery. 4. oktober tar vi for oss en utvidet forståelse av recovery, og 5. oktober vil vi presentere redskaper for praktisk recoveryorientert arbeid

Les mer

Kurs for erfaringskonsulenter

Jobber du som erfaringskonsulent, og kunne tenke deg litt faglig påfyll?
10. og 11. oktober setter vi opp erfaringskonsulentkurs 2, med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Les mer

Bli med på å finne rom for medvirkning

Er du mellom 15 og 23 år? Har du tidligere erfaring med bruk av psykiske helsetjenester for barn og unge? Juni og Petter vil gjerne snakke med deg om dine erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning.

Les mer

Takk for innsatsen, Aud Irene Thoresen

Styremedlem i stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, Irene Thoresen, gikk bort 3. juli 2022. Våre varmeste kondolanser går til familien og de nærmeste.

Les mer

2 år med høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter

Snart to år er gått siden spente ansatte og studenter koblet på Zoom-forelesning for første gang, på den første høyere yrkesfaglige utdanningen for erfaringskonsulenter i Norge.

Hva har vi lært?

Les mer

Bli en del av vår nye satsning for ungdom!

Vil du være med i team «En ainna plass»?

Nå ser vi etter en prosjektleder, en erfaringskonsulent og en kultur- og miljørarbeider i vårt nye tilbud for ungdom i Trondheim.

Les mer

Norsk Forening for Utendørsterapi

15.mai ble grunnstenen for Norsk Forening for Utendørsterapi lagt. Foreningen vil bli et samlingspunkt for utendørsterapi i Norge

Les mer

Nettverkssamling Utendørsterapi – Livsmestring støttet av naturen

31.05-2.6 ble det arrangert nettvekssamling for utendørsterapi i Trøndelag. Frankmotunet og Tyrili tok imot oss og arrangerte noen fantastiske dager i Einunndalen

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

Vi evaluerer helse- og sosialtjenester. Forskning på brukernes premisser.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr

Ressurser

Hva er Recovery?

Ulike former for Recovery

Recovery i helsetjenesten

Recovery: kurs og utdanning

Kritikk mot Recovery

Recovery i Norge

Litteratur om Recovery

Hvordan jobber KBT med Recovery?

Hva handler det om?

Hvor skjer det?

Metoder og arenaer

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette

Vil du samarbeide med oss?

Brukermedvirkning – en menneskerett

I praksis

Metoder og arenaer

Ideelle organisasjoner, stiftelser og frivillige instanser

Litteratur

Linker til videre ressurser

Slik arbeider KBT med dette