Kommende kurs og arrangement

Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Trondheim

5. september 2023, Trondheim
Mer informasjon på statsforvalteren.no

Nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Orkland

17. oktober 2023, Trondheim
Mer informasjon på statsforvalteren.no

Nettverksseminar i Ålesund

Recoverystøtte og recoveryorienterte tjenester

6. november 2023

Påmelding og informasjon

Erfaringsdeling og påfyll i utendørsterapi på Røros

I mars  var vi  med på nettverksamling for utendørsterapi på Storwartz på Røros. Samlingen handlet om samisk kultur og sykdomslære i tillegg til erfaringsdeling og innlegg fra flere som bruker utendørsterapi på sine arbeidsplasser. Nettverkssamlingene er for de som tidligere har deltatt på kullkursene i utendørsterapi. Fra KBT var Anne representert, og Roger fra Fagskolen var også med.

Les mer

Nå tilbyr KBT Fagskole utdanning i sosialt entreprenørskap

På tampen av 2022 fikk KBT Fagskole akkreditering fra NOKUT til en ny utdanning: Sosialt entreprenørskap. Nå er prosessen med å rekruttere studenter og flere ansatte i full gang.

Les mer

Recoveryorientert språkguide – norsk utgave

Senter for psykisk helse og rus, USN har i samarbeid med Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (Wellfare), NTNU gitt ut en norsk oversettelse av Mental Health Coordinating Council (MHCC) i Australia sin recoveryorienterte språkguide.

Les mer

Nettverksseminar om recovery i Ålesund

Seminar 6. november i Ålesund: Hvordan arbeider vi med recovery? Bli med på nettverkssamling med faglig påfyll. Seminaret er for deg som jobber, eller ønsker å arbeide, recoveryorientert samt andre med interesse for recovery.

Les mer

Endelig er vi i gang med dialogmøter i kommuner igjen 

Dialogmøter med kommuner er en viktig satsning for oss i KBT. Møtene egner seg best fysisk, og i mars kom vi endelig i gang med slike møter igjen. Først ut var Ålesund kommune.

Les mer

Boligsosialt arbeid | Å ha et hjem hvor du føler deg beskyttet er alfa omega 

Sammen med Trondheim kommune er vi i gang med et forprosjekt om boligsosialt arbeid i Trondheim. Særlig ser vi på hvordan beboerne kan bli delaktige.

Les mer

Hvor ble jeg av – Teater som fremmer forståelsen av psykose

Hvor ble jeg av – et musikkteater om en fragmentert virkelighet settes opp 25. og 26. januar i Verkstedhallen, Trondheim.

Les mer

Ny ressursside: Anbefalinger i et brukerperspektiv – boligsosialt arbeid

Med datamateriale fra tidligere bruker spør bruker-undersøkelser, har vi kommet fram til flere anbefalinger i et brukerperspektiv når det kommer til boligsosialt arbeid.

Les mer

Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen kan bidra til at folk får bo hjemme lenger

Med friske midler fra Statsforvalteren i Trøndelag, kan pilotprosjektet Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen fortsette i 2023.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

Arbeidsutvalget for et nytt nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling spør i en kronikk i Dagens medisin hvordan medvirkningen fungerer i praksis.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr