Tid for å søke utdanning

I april sitter mange unge lovende og søker seg inn til ulike utdanning. Også for voksne lovende er dette tiden for å se på utdanningsmuligheter. KBT Fagskole tilbyr utdanning i sosialt entreprenørskap og utdanning for erfaringskonsulenter. Nå er søknadsmottaket åpent

Les mer

Kurs i Utendørsterapi – forebygging, behandling og mestring i naturen

KBT er medarrangør på kurs i utendørsterapi i samarbeid med flere aktører innen psykisk helse og rus. Til høsten har vi en ny kursrekke.

Les mer

Visning av The Recovery Channel 16. april

THE RECOVERY CHANNEL handler om en nyhetskanal som går i dybden og presenterer nyheter om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. 16. april blir det filmvisning i Trondheim, etterfulgt av panelsamtale.

Les mer

Lurer du på hva FACT ung er? – Ny kort film på napha.no

Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung, som KBT er en del av, og NAPHA lanserer nå en helt ny kort film om FACT ung.

Les mer

Brukererfaringer i ny lærerbok for ambulansepersonell 

En ny lærebok for ambulansepersonell, som handler om å møte mennesker i krise er på trappene. I boken har vår egen Juni Raak Høiseth skrevet et kapittel om brukererfaringer, basert på intervjuer med mennesker som har opplevd å bli hentet av ambulanse mens de har vært i krise.

Les mer

Kurs i brukerstyrt evaluering

17.-19. april kan du bli med på kurs i brukerstyrt evaluering. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg blant annet fokusgruppeintervju og analyse.

Les mer

E-læringsforedrag om brukermedvirkning til spesialistutdanningen til RPUB øst og sør

Et av områdene vi jobber med, er brukermedvirkning for barn og unge. Nylig var faglig rådgiver, Juni, på filminnspilling med et foredrag om brukermedvirkning, samvalg og dilemmaer hos barn og unge.

Les mer

Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

Sagatun Recovery og Høgskolen i Innlandet samarbedier om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Påmeldingsfrist 1. februar

Les mer

SLaMH – Bærekraftig lokal psykisk helsehjelp

Hva skjer med dem som havner mellom barken og veden? KBT skal bidra i SLaHM-studien, et prosjekt som skal se på nåværende og framtidige psykisk helse-behov hos den norske befolkningen. Der skal vi blant annet undersøke brukere og ansattes erfaringer med avslag på henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Les mer

Materiell fra webinaret etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nå kan du laste ned ressurser fra webinaret 23. november.

Les mer

Leter du etter noe spesielt? Her er finner du alle nyhetssakene fra KBT.

Vi bygger bro mellom erfaringskunnskap og fagkunnskap

KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning. Brukeres erfaringskunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap. Ved å ha en likeverdig dialog mellom fag og erfaring kan vi skape bedre vilkår for mennesker med livsutfordringer. Les mer...

KBT har flere virksomheter

KBT Kompetansesenter

 KBT jobber for at brukeres stemme skal bli hørt i forskning og i utvikling av helse- og velferdstjenester, fag og utdanning.

KBT Fagskole

Veien videre til arbeid og utdanning. Vi utdanner erfaringskonsulenter.

GLIMT Recoverysenter

Et møtested på Heimdal. Et fellesskap, en meningsfull hverdag.

Vi tilbyr