User Interviews User-reports

Below are all KBTs published User Interviews User-reports. For a more thorough description of the projects, visit concluded projects. Visit User Interviews User for more information about the User Interviews User-method.

2019

Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Stangehjelpa Team barn og unge, Stange kommune (KBT-rapprt nr. 1/2019). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2018

Kildal, C., Høiseth, J. R., Letrud, P., Håverstein, Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2018). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger (KBT-rapport nr. 3/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Alexandersen, A., Kildal, C., Kvisle, I. M. & Benschop, A. R. (2018). Frisk uten medikamenter? -En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern (KBT-rapport nr. 1/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2017

Myhre, F. & Johansen, K. J. (2017). Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017 (KBT-rapport nr 5/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Kildal, C., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2017.) Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun brukerstyrt senter (KBT-rapport nr. 3/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. & Kvisle, I. M. (2017) Bruker Spør Bruker-evaluering – Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2016

Alexandersen, A. & Weber, A. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Transport/veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF (KBT-rapport 1/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Høiseth, J. R., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team (KBT-rapport 2/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Høiseth, J. R., Kvisle, I. M. & Bjørgen, D. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Weber, A., Alexandersen, A. & Bjørgen, D. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». Evaluering av «Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold» og tjenestene som er involvert ved psykisk helsevern UNN HF og Tromsø kommune (KBT-rapport 3/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2015

Høiseth, J. R., Bjørgen, D. Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2015). Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Høiseth, J. R., Kvisle, I. M., Kildal, C., Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2015). My Voice Matters – Evaluation of Children`s and Young People`s Psychiatric Out-Patient Clinic, St. Olavs Hospital. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2014

Heiervand, K. S., Westerlund, W., Bjørgen, D., Lofthus, A.-M., Lauveng, A. & Ruud, T. (2014). Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2013

Westerlund, W. & Bjørgen, D.(2013). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukeres erfaringer med opphold ved Værnesregionen Distriktsmedisinsk senter. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2012

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2012). Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner. Brukernes erfaringer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2012). Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag.  Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2011

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2011). Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H., Vårvik, M. B. & Bjørgen, D. (2011). Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2010

Westerlund, H., Ogie, O., Jørstad, P. M. & Bjørgen, D. (2010). Rapport til Helse Midt-Norge RHF – Prosjektet «Innvandrer og helse». Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Westerlund, H. & Johansen, K. J. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2006-2008). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H., Johansen, O. K. & Bjørgen, D. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H., Bjørgen, D., Skånøy, E. & Fredriksen, S. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2009

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westelund, H., Skånøy, E., Fredriksen, S. & Antonsen, D. Ø. (2009). Bruker Spør Bruker-evaluering av stiftelsen KIM-senteret. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2008

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Gladsø, M., Røvik, R. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Nærøy kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Røvik, R., Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Røvik, R., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Sommerstua treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Veiskillet treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Heimdal treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Gladsø, M., Johnsen, S. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Meråker kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

2007

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2007). Samhandling og kvalitet. Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital HF. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D. & Johansen, K. J. (2007). Bruker Spør Bruker-evaluering av Inn på tunetBrukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør-Trøndelag (KBT-rapport 1/2007). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Røvik, R., Westerlund, H. & Landre, M.(2007). Bruker Spør Bruker – Inderøy kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H., Blæstervold, L. S. & Garberg, R. (2007). Bruker Spør Bruker evaluering – Namsos kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker – Steinkjer kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker evaluering -Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk, Stange kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Røvik, R., Bjørgen, D., Gladsø, M., Reberg, J. O. & Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.