Books and book chapters

2019

Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning (s. 214-228). Oslo: Universitetsforlaget.

2017

Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Eds.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116). Oslo: Gyldendal Forlag.

2016

Høiseth, J. R. (2016). Det finnes ingen F for frisk. A. K. Bergem (Ed.), Kroppen i psykoterapi (s. ). Oslo: Gyldendal akademisk

2013

Høiseth, J. R. (2013). November er trist. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Johansen, K. J. (2013). Service provision in the welfare state – Care-taking, interaction and construction of meaning. E. Brunnberg & E. Cedersund (Eds.), New Tools in Welfare Research. Copenhagen: NSU Press.

2009

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Eds.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.