Competence center for lived experience and service development – KBTs employees have contributed to numerous research projects, articles, booklets and books. Below, you will find a collection of our publications (some are in Norwegian). See User Interviews User-reports for a list of all published User Interviews User-evaluations, and concluded projects for a more thorough description…

Les mer

Below are all KBTs published User Interviews User-reports. For a more thorough description of the projects, visit concluded projects. Visit User Interviews User for more information about the User Interviews User-method. 2019 Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering…

Les mer

2019 Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning (s. 214-228). Oslo: Universitetsforlaget. 2017 Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Eds.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116).…

Les mer

2017 Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.   2016 Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 134-139. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.   2015 Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T.…

Les mer