User Interviews User-reports

Below are all KBTs published User Interviews User-reports. For a more thorough description of the projects, visit concluded projects. Visit User Interviews User for more information about the User Interviews User-method. 2019 Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering…

Les mer

Books and book chapters

2019 Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning (s. 214-228). Oslo: Universitetsforlaget. 2017 Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Eds.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116).…

Les mer

Norwegian journals

2017 Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.   2016 Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 134-139. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.   2015 Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T.…

Les mer

International journals

2019 Mulvale, G., Wilson, F., Jones, S., Green, J., Johansen, K., Arnold, I. og Kates, N. (2019). Integrating mental health peer support in clinical settings: Lessons from Canada and Norway. Healthcare Management Forum, 32 (2), 68-72. 2018 Sagsveen, E., Rise, M. B., Grønning, K., Westerlund, H. & Bratås, O (2018). Respect, trust and continuity: A…

Les mer