Dagfinn Bjørgen

Position: CEO
Phone: +47 404 13 567
E-mail:  dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no

Works with

Evaluations of mental health and substance abuse services and User Interviews User-surveys with a focus on how services users’ experiences can become a natural part of service development.

A main objective for me is how we can facilitate dialogues so that every voice is heard and that everyone feels valued in the dialogue, both service users and service providers.

Background and experience

I started working in this field because of my lived experience from mental health problems and treatment in the specialized health services.

I have long experience from leading development projects, a work that led to the development of the User Interviews User-method.

I also have long experience from participation and leadership in the service user organization Mental Helse, both locally and nationally. I have been a representative in service user councils in the municipality and in regional authorities.

At the National centre for knowledge through experience in mental health I worked as a research and development adviser.

I lead a research council with a focus on how service users’ experiences can become part of the development of knowledge within mental health and substance abuse.

Wishes to contribute with

I have always wanted to contribute to better care and help for people with mental health challenges. I hope to contribute to making service users and relatives experiences valid in developing services.

I want to promote alternatives to involuntary care based on experiences of those needing help and their relatives. I took part in making “Alternativer til tvang i et bruker- og fagperspektiv” [Alternatives to coercion in a patient and professional perspective].

Project portfolio

Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team»

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer

Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper

Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital

Innvandrer og helse

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Nærøy kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – St. Olavs Hospital HF Psykisk helsevern – Samhandling og kvalitet

Bruker Spør Bruker-evaluering – Inn på tunet

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Rose, D., Ruud, T., Heiervang, K. (2018). Recovery concept in a Norwegian setting to be examined by the assertive community treatment model and mixed methods. International Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 147-157

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116). Oslo: Gyldendal Forlag.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Clausen, H., Ruud, T., Heiervang, K. S. (2016). Are Users Satisfied with Assertive Community Treatment in spite of Personal Restrictions? Community Mental Health Journal, 52(8), 891-897. doi: 10.1007/s10597-016-9994-5.

Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T. L. (2015). Hvordan forebygge tvang? Psykologtidsskriftet, 52 (12), 1076-1079.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2.

Rise, M. B., Evensen, G. H., Moljord, I. E. O., Rø, M,. Bjørgen, D. & Eriksen, L. (2014). How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual? BMC Health Services Research, 15(14), 347. doi: 10.1186/1472-6963-14-347

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), 134-138. doi: 10.1177/0020764012471278

Bjørgen, D. (2013). Fremveksten av brukermedvirkning i Norge – strategier og tiltak for å styrke brukeres erfaringskunnskap i teori og praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid10(4), 372-378.

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2-5.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.