I KBT er vi stolte av å samarbeide med aktører innen helse og velferd på såvel lokalt som internasjonalt nivå. Vi er alltid interessert i å høre om prosjekter som kan løfte brukerstemmen.

Under kan du se et utvalg over dem vi samarbeider med eller har hatt samarbeid med tidligere.

Knutepunkt for Recovery

Utdannings- og forskningsinstitusjoner

Internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner

Ressurs- og kompetansesenter

Bruker- og interesseorganisasjoner

Helseforetak

Kommuner

Internasjonalt

Andre