Siste nytt fra KBT

Hender (bilde)

Nå skal erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring forebygge ensomhet hos yngre personer med demens

21. september 2021

22. september er pårørendedagen. KBT er i gang med et pilotprosjekt som kan lette hverdagen for pårørende til personer med demens: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Tekstplakat

KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

15. september 2021

De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum står i spissen for en stor satsning på Recovery. I februar arrangeres den første av flere nasjonale konferanser for Recovery. – Vi skal starte en bevgelse

Ung gutt i hettegenser som ser opp mot himmelen

UTSATT til 9. desember | Recoverynettverk Midt-Norge: Recovery-samarbeid mot målet

14. september 2021

UTSATT| Recoverynettverk Midt-Norge inviterer til Nettverksdag 27. september 2021, klokken 12. På denne samlingen vil vi ha hovedfouk på unge voksnes ønske om å bli inkludert.

Tekstplakat: menneskerettigheter, deltakelse, medorgerskap

Seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

7. september 2021

15. oktober blir det seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i psykisk helse og rustjenester.

Første møte med nye studenter ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter(bilde)

Et nytt studieår for KBT Fagskole for erfaringskonsulenter er i gang

1. september 2021

Etter et spennende første år med utdanning for erfaringskonsulenter, er KBT Fagskole nå i gang med sitt andre studieår. Det er nok en milepæl!

Forside rapport Tvang Uten Døgnopphold 2021 (bilde)

Pasienterfaringer med Tvang uten døgnopphold

19. august 2021

I 2018 fikk vi i oppdrag å evaluere Tvang Uten Døgnopphold ved Nidaros DPS. Nå er rapporten klar, og du kan lese den her.

Nettverkssamling – Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer

1. august 2021

Bli med på nettverkssamling 27. august klokken 11.30-1400.

For å utvikle nye ideer og finne strategier for hvordan vi kan styrke musikktilbudene, inviterer vi DEG til å tenke høyt sammen med andre aktører.

Mari Holm Lønseth på besøk i KBT (bilde)

Besøk av Mari Holm Lønseth

23. juli 2021

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Fasade Jarleveien 10 (bilde brukt med tillatelse fra Byggindustri)

Jarleveien 10 – KBT har evaluert beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige

23. juli 2021

(Nye) Jarleveien 10 stod ferdig i 2017. Bygget har 44 leiligheter for personermed alvorlig og langvarig rusavhengighet. Vi har gjort en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hvordan bygget fungerer for dem som bor der.

Tekstplakat med link - Konferansen brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

14. juli 2021

Velkommen til Lillehammer 9.-10. november 2021

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.