Siste nytt fra KBT

Tre ungdommer som ser på solnedgangen

Unge voksne og recovery | Gratis nettverkssamling 9. desember

14. november 2021

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Bli med på digital nettverkssamling den 9. desember. Her får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

Fasade Jarleveien 10 (bilde brukt med tillatelse fra Byggindustri)

KBT og NTNU har evaluert botilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet – Nå har Formannskapet i Trondheim kommune bedt om at Jarleveien 10 avvikles

28. oktober 2021

19. oktober behandlet Formannskapet i Trondheim kommune en sak om å avvikle Jarleveien 10. Hva tenker daglig leder i KBT om det?

Terapi i det fri – Erfaringer fra prosjektet Utendørsterapi

8. oktober 2021

Stian i KBT er med på et prosjekt om utendørsterapi. Det siste året har han både vært med på turer i Midt-Norge og digitale samlinger med erfaringsdeling.

Er du mellom 12 og 20 år og har kontakt med barnevernet? Da vil Juni i KBT høre fra deg!

24. september 2021

KBT er med i et prosjekt som handler om helsehjelp i barnevernet, som ledes av SINTEF. Nå skal vi intervjue folk mellom 12 og 20 år om deres erfaringer og behov.

Hender (bilde)

Nå skal erfaringsmedarbeidere med pårørendeerfaring forebygge ensomhet hos yngre personer med demens

21. september 2021

22. september er pårørendedagen. KBT er i gang med et pilotprosjekt som kan lette hverdagen for pårørende til personer med demens: Erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen

Tekstplakat

KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

15. september 2021

De Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum står i spissen for en stor satsning på Recovery. I februar arrangeres den første av flere nasjonale konferanser for Recovery. – Vi skal starte en bevgelse

Ung gutt i hettegenser som ser opp mot himmelen

UTSATT til 9. desember | Recoverynettverk Midt-Norge: Recovery-samarbeid mot målet

14. september 2021

UTSATT| Recoverynettverk Midt-Norge inviterer til Nettverksdag 27. september 2021, klokken 12. På denne samlingen vil vi ha hovedfouk på unge voksnes ønske om å bli inkludert.

Tekstplakat: menneskerettigheter, deltakelse, medorgerskap

Seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap innen psykisk helse og rus

7. september 2021

15. oktober blir det seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap i psykisk helse og rustjenester.

Første møte med nye studenter ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter(bilde)

Et nytt studieår for KBT Fagskole for erfaringskonsulenter er i gang

1. september 2021

Etter et spennende første år med utdanning for erfaringskonsulenter, er KBT Fagskole nå i gang med sitt andre studieår. Det er nok en milepæl!

Forside rapport Tvang Uten Døgnopphold 2021 (bilde)

Pasienterfaringer med Tvang uten døgnopphold

19. august 2021

I 2018 fikk vi i oppdrag å evaluere Tvang Uten Døgnopphold ved Nidaros DPS. Nå er rapporten klar, og du kan lese den her.