Kommende kurs

Vårt kurstilbud

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Her kan du lese mer om våre faste kurskonsept.

Illustrasjon laget ved hjelp av Canva

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Illustrasjon laget med tjenesten Canva

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Vi har 2 kurs om erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulentkurs1 er et introduksjonskurs, som passer for både arbeidsgivere, NAV, du som ønsker å bli erfaringskonsulent og andre som ønsker kunnskap om rollen.

Erfaringskonsulentkurs 2 er for deg som jobber som, eller ønsker å jobbe som erfaringskonsulent.

Les mer >

Illustrasjon laget ved hjelp av KI-tjenesten Dall-E

Brukerstyrt evaluering

Dette er et nytt kurs, som gir en innføring i hvordan du kan gjennomføre en brukerstyrt evaluering. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

Les mer >

Illustrasjon laget med tjenesten Canva

Journalføring

Trenger du en innføring i dokumentasjon og det å skrive journal? I dette kurset tar vi for oss hvordan man ivaretar bruker- og pårørendeperspektivet når man skriver journal, hva loven sier og etiske aspekter. Kurset passer for erfaringskonsulenter og andre som jobber innen helse- og omsorg, for eksempel i et lavterskeltilbud.

 

Les mer >

Illustrasjon laget ved hjelp av tjenesten Canva

Sosialt entreprenørskap

Ønsker du å bidra til nye løsninger i samfunnet? Detter er et innføringskurs i sosialt entreprenørskap.

 

Les mer >

Illustrasjon laget ved hjelp av KI-tjenesten Dall-E

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

Les mer >

Kurs på GLIMT Recoverysenter

Lyspære (bilde)

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter. Kurstilbudet varierer ofte i løpet av året. Glimt Recoverysenter har kurs som:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving