Kurs

Informasjon om kommende kurs

Mann ved PC (bilde)

Kurs i Recovery

19. januar 2022

Vil du lære mer om recovery? Blir med på kurs 3. og 4. mai 2022 Her finner du program og mer informasjon om kurset.

Les mer
Bilde fra kurs i journalføring høsten 2021

Oversikt over kurs ved KBT våren 2022

22. desember 2021

Datoene for vårens kurs ved KBT er klare, og mer info er på vei. Det blir blant annet kurs i recovery, IMR og erfaringskonsulentens rolle. Les mer og meld deg på

Les mer

Våre kurskonsepter

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Her kan du lese mer om våre faste kurskonsept. Noen arrangeres 1-2 ganger i året, mens andre gjennomføres ved behov.

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir bedre innsikt og forståelse for erfaringskonsulentrollen. Kurset er både for personer som vil bli eller er erfaringskonsulenter, og kollegaer/arbeidsgivere.

Les mer >

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Man blir med på gjennomføringen av en undersøkelse, og får intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.

Les mer >

Lyspære (bilde)

Kurs på GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving

Meld deg på kommende kurs og arrangementer via Checkin: