Kurs

Kommende kurs

Vi er i gang med planlegging av høstens kurs. Kurskalenderen kommer her i løpet av sommeren. Har du noen spesielle ønsker om kurs, kan du sende dem til post@kbtkompetanse, og så skal vi se hva som er mulig å få til.

Vårt kurstilbud

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Her kan du lese mer om våre faste kurskonsept. Noen arrangeres 1-2 ganger i året, mens andre gjennomføres ved behov. I tillegg til disse kursene, har vi hatt kurs om Recovery, IMR, sosiale rettigheter, og sosialt entreprenørskap.

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Vi har 2 kurs om erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulentkurs1 er et introduksjonskurs, som passer for både arbeidsgivere, NAV, du som ønsker å bli erfaringskonsulent og andre som ønsker kunnskap om rollen.

Erfaringskonsulentkurs 2 er for deg som jobber som, eller ønsker å jobbe som erfaringskonsulent.

Les mer >

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Man blir med på gjennomføringen av en undersøkelse, og får intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.

Les mer >

Journalføring

Trenger du en innføring i dokumentasjon og det å skrive journal? I dette kurset tar vi for oss hvordan man ivaretar bruker- og pårørendeperspektivet når man skriver journal, hva loven sier og etiske aspekter. Kurset passer for erfaringskonsulenter og andre som jobber innen helse- og omsorg, for eksempel i et lavterskeltilbud.

 

Les mer >

Lyspære (bilde)

Kurs på GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter. Kurstilbudet varierer ofte i løpet av året. Glimt Recoverysenter har kurs som:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving