Kurs

Kommende kurs

Tre ungdommer som ser på solnedgangen

Unge voksne og recovery | Gratis nettverkssamling 9. desember

14. november 2021

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Bli med på digital nettverkssamling den 9. desember. Her får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

Les mer

Våre kurskonsepter

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren.

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir bedre innsikt og forståelse for erfaringskonsulentrollen. Kurset er både for personer som vil bli eller er erfaringskonsulenter, og kollegaer/arbeidsgivere.

Les mer >

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Man blir med på gjennomføringen av en undersøkelse, og får intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.

Les mer >

Lyspære (bilde)

Kurs på GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving