Kurs

Kommende kurs

Illustrasjonsbilde

Digitalt kurs om IMR – Illness Management Recovery

30. juni 2021

I høst setter vi opp ett 2-dagers kurs med grunnopplæring i IMR. Blant kursholderne er Kristin Heiervang, som er forsker og spesialpsykolog med mye kunnskap om IMR.

Les mer
Klasseromsundervisning på KBT (bilde)

Erfaringskonsulentkurs del 1

23. juni 2021

KBT arrangere et nytt erfaringskonsulentkurs. Kurset vil være et fysisk kurs som arrangeres i vår lokaler i Trondheim

Les mer
Linn Bauck fra Gatejuristen underviser ved KBT (bilde)

Kurs i sosiale rettigheter

22. juni 2021

I høst har vi flere nye kurs, og ett av dem er om sosiale rettigheter. Med på laget her, har vi Linn Bauck fra Gatejuristen Trondheim. Kurset arrangeres digitalt, og starter 12. oktober.

Les mer
Ulike dokumenter som ligger sprett på et bord

Kurs i Journalføring

22. juni 2021

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling starter et kurs om journalføring 6 . oktober klokken 10.00

Les mer

Våre kurskonsepter

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren.

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir bedre innsikt og forståelse for erfaringskonsulentrollen. Kurset er både for personer som vil bli eller er erfaringskonsulenter, og kollegaer/arbeidsgivere.

Les mer >

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Man blir med på gjennomføringen av en undersøkelse, og får intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.

Les mer >

Lyspære (bilde)

Kurs på GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving