Kommende kurs

Illustrasjon erfaringskonsulent

Kurs | Erfaringskonsulent 1

Erfaringskonsulent, -medarbeider eller -spesialist. Hva innebærer det egentlig? Hva gjør de og hva kan de bidra med?
8. og 9. juni 2023

Vårt kurstilbud

Våre kurs bidrar med nyttig påfyll og kompetanseheving på psykisk helse- og rusfeltet. De styrker brukere, pårørende og brukerrepresentanter, og gir kunnskap og innsikt til ansatte i helse- og velferdssektoren. Her kan du lese mer om våre faste kurskonsept. Noen arrangeres 1-2 ganger i året, mens andre gjennomføres ved behov. I tillegg til disse kursene, har vi hatt kurs om Recovery, IMR, sosiale rettigheter, og sosialt entreprenørskap.

Brukerinvolvering i forskning

Kurset er først og fremst for deg som har erfaring som bruker av helse- og sosialtjenester, eller velferdstjenester som NAV. Du vil lære om hvordan du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Les mer >

Erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringskonsulent gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Vi har 2 kurs om erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulentkurs1 er et introduksjonskurs, som passer for både arbeidsgivere, NAV, du som ønsker å bli erfaringskonsulent og andre som ønsker kunnskap om rollen.

Erfaringskonsulentkurs 2 er for deg som jobber som, eller ønsker å jobbe som erfaringskonsulent.

Les mer >

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse- eller velferdstjenester få opplæring i fokusgruppemetode. Du lærer hvordan Bruker Spør Bruker-undersøkelser fungerer. Kurset består både i teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Man blir med på gjennomføringen av en undersøkelse, og får intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser.

Les mer >

Journalføring

Trenger du en innføring i dokumentasjon og det å skrive journal? I dette kurset tar vi for oss hvordan man ivaretar bruker- og pårørendeperspektivet når man skriver journal, hva loven sier og etiske aspekter. Kurset passer for erfaringskonsulenter og andre som jobber innen helse- og omsorg, for eksempel i et lavterskeltilbud.

 

Les mer >

Lyspære (bilde)

Kurs på GLIMT Recoverysenter

GLIMT Recoverysenter på Heimdal har flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter. Kurstilbudet varierer ofte i løpet av året. Glimt Recoverysenter har kurs som:

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kurs i sangskriving