Tidligere prosjekt

Kronologisk oversikt over prosjekter KBT tidligere har jobbet med eller vært en del av. Årstall angir (omtrent) når prosjektene ble avsluttet.