Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nyheter fra arbeidsutvalget og nettverket

Bilde til illustrasjon

Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling

8. mai 2023

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar i november. Hold av datoen 23. november – mer informasjon kommer.

Bilde av arbeidsgruppen til nettverk i brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

12. desember 2022

Arbeidsutvalget for et nytt nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling spør i en kronikk i Dagens medisin hvordan medvirkningen fungerer i praksis.

Et nettverk i emning

Høsten 2021 arrangerte Høgskolen i Innlandet, Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Der ble det dannet en arbeidsgruppe for et nettverk om samme tema. Gruppen består per nå av Ann-Mari Lofthus, Dagfinn Bjørgen, Rose-Marie Bank, Gunhild Salvesen, Rune Lundquist, Gunn-Marit Uverud, Gunnhild Berglen, Mona Sommer og Monica Strand. I tillegg bistår medarbeidere fra KBT i koordineringen av arbeidet.

I løpet av våren 2023 vil vi jobbe med å utvikle denne nettsiden til å inneholde nyttige ressurser for deg som har interesse for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Vi vil også legge ut informasjon om arrangementer. Allerede nå kan vi avsløre at vi vil forsøke å få til en konferanse ny i 2024!

 

Bilde fra plenumssal
Konferansen om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i november 2021 hadde god deltakelse. Under konferansen ble det dannet et arbeidsutvalg for et nettverk, som nå har jevnlige møter for å få et nettverk opp og gå.