Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Bilde fra plenumssal
Konferansen om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i november 2021 hadde god deltakelse. Under konferansen ble det dannet et arbeidsutvalg for et nettverk, som nå har jevnlige møter for å få et nettverk opp og gå.

Et nettverk i emning

Høsten 2021 arrangerte Høgskolen i Innlandet, Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Der ble det dannet en arbeidsgruppe for et nettverk om samme tema. Gruppen består per nå av Ann-Mari Lofthus, Dagfinn Bjørgen, Rose-Marie Bank, Gunhild Salvesen, Rune Lundquist, Gunn-Marit Uverud, Gunnhild Berglen og Monica Strand. I tillegg bistår medarbeidere fra KBT i koordineringen av arbeidet.

Nå er arbeidsutvalget i gang med å utforme sitt mandat. Etter hvert vil det komme mer informasjon på denne siden om nettverkets arbeid og kommende arrangement.

 

Videoer fra foredrag om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Det meste av konferansen i 2021 ble filmet, og opptak av foredragene ligger på Youtube.