Nyheter fra arbeidsutvalget og nettverket

Illustrasjonsbilde

Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

25. januar 2024

Sagatun Recovery og Høgskolen i Innlandet samarbedier om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Påmeldingsfrist 1. februar

Tekstplakat: Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling - Etikk og forskning på sårbare grupper

Materiell fra webinaret etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

30. november 2023

Nå kan du laste ned ressurser fra webinaret 23. november.

Bilde fra plenumssal

Forhåndspåmelding | Nettverkskonferanse om brukermedvirkning i FoU | 2025

26. oktober 2023

Vi jobber for å få til en nettverkskonferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling på Hamar våren 2025.

Bilde til illustrasjon

Webinar om etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

18. oktober 2023

Arbeidsutvalget i Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar 23. november klokken 12-14. Gratis påmelding.

Bilde til illustrasjon

Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling

8. mai 2023

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar i november. Hold av datoen 23. november – mer informasjon kommer.

Bilde av arbeidsgruppen til nettverk i brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Brukermedvirkning i forskning – Hvem tar regninga?

12. desember 2022

Arbeidsutvalget for et nytt nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling spør i en kronikk i Dagens medisin hvordan medvirkningen fungerer i praksis.

Nettverksaktiviteter

Høsten 2021 arrangerte Høgskolen i Innlandet, Rådet for psykisk helse, Fou-avdelingen ved Vestre Viken HF og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Der ble det dannet en arbeidsutvalg for nettverket som blant annet planlegger aktiviteter rundt samme tema.

Kommende arrangementer:

Konferanse 3.-4. mars 2025. Informasjon og påmelding kommer.

 

 

Bilde fra plenumssal
Konferansen om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i november 2021 hadde god deltakelse. Under konferansen ble det dannet et arbeidsutvalg for et nettverk, som nå har jevnlige møter for å få et nettverk opp og gå.