Publikasjoner

2024

Høiseth, J.,R., Leinan, T.N.S., Wikstrøm, K.,I., Bjørgen, D. og Småvik, G. (2024). Tvang uten døgnopphold -«Tvang som rutine?» – Sluttrapport (KBT-rapport nr. 1/2024). Trondheim. KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenestutvikling (PDF)

2023

Sagsveen, E., Rise, M.B., Westerlund, H., Grønning, K. og Bratsås, O. (2023). Involvement of service user representatives on a healthcare organizational level at Norwegian Healthy Life Centres: A qualitative study exploring health professionals’ experiences. Plos one journal.

Johansen, K., J. (2023). Utvikling av boligsosiale botilbud i Trondheim kommune. Rapport fra forprosjekt. (KBT-rapport nr. 1/2023). Trondheim. KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (PDF)

Leamy, M., Foye, U., Hirrich, A., Bjørgen D., Silver, J., Simpson, A., Ellis, M., & Johan-Johanson. KA systematic review of measures of the personal recovery orientation of mental health services and staffInt J Ment Health Syst 17, 33 (2023).

2022

Hirrich, A. og Leinan, T. B. S. (2022). Anbefalinger i et brukerperspektiv – Boligsosialt arbeid. (KBT-rapport nr. 2/2022). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (PDF)

Hirrich, A. og Leinan, T.B.S. (2022). Planlagt behandlingsstudie av pasienter med kronisk klasehodepine – En kvalitativ forundersøkelse. (KBT-rapport nr. 1/2022). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (PDF)

2021

Bjørgen, D., Wickstrøm, K. I., Leinan, T. B. S og Småvik, G. (2021). Tvang uten døgnopphold – “Tvang som rutine?“ (KBT-rapport nr. 4/2021). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D., Småvik, G., Klevstuen,L., Johansen, K., J., og Hirrich, A. (2021). Jarleveien 10 – beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige (KBT-rapport nr.3/2021). Trondheim: KBT-Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Hasle, B., Olson, B. H., Høiseth, J.R., Kildal. C. (2021) Profesjonelles barnesyn – en utfordring for barnets medvirkning? Fontene forskning, 14 (1), 4-17.

Høiseth, J., R. (2021). Sluttrapport: Min Stemme Teller (KBT-rapport nr. 2/2021). Trondheim: KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutviking. (PDF)

Weber, A. og Alexandersen, A,. Bruker Spør Bruke rundersøkelse av: Pasienters forventninger til fremtidens behandlingstilbud og nytt bygg for psykisk helsevern og tverrfagligspesialisert rusbehandling ved UNN HF Tromsø. (KBT-rapport 1/2021). Tromsø: UNN HF/KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2020

Høiseth, Juni R., (2020). Spør oss heller hvordan vi har det enn hvor mye vi veier. i Rø, Øyvind, Hage, Trine W og Torsteinsson, Vigdis W., Spiseforestyrrelser – Forståelse og behandling En håndbok (s. 29-33). Bergen: Fagbokforlaget.

Bjørgen, D, Kvisle, I.M., Johansen, K.J., Leinan, T.B.S, Benschop, A.R. & Kildal, C. (2020). Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!. (KBT-rapport nr. 2/2020). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.  (PDF)

Høiseth, J., R., Kildal, C., Moe, J. B., Nynes, L. E. M. & Evensen, E.E. (2020). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. (KBT-rapport 1/2020). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.  (PDF)

Johansen, K.J. og Rajala, E. (2020). Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere (PDF)

2019

Johansen, K., J., Alexandersen, A., Kildal, C., Plathe, A., Leinan, T., B., S., Johansen, B., I. og Bakken, I., L. (2019). Evaluering av foreldrestøttetjenester i bydel Storhaug i Stavanger kommune (KBT-rapport nr. 2/2019). Trondheim: KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Høiseth, J., Kildal, C., Moe, J. B., Evensen, E. E. & Nynes, L. E. M. (2019). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av Stangehjelpa Team barn og unge, Stange kommune (KBT-rapprt nr. 1/2019). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Askheim, O. P. & Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. Østensjø (Red.), Samproduksjon i forskning (s. 214-228). Oslo: Universitetsforlaget.

Mulvale, G., Wilson, F., Jones, S., Green, J., Johansen, K., Arnold, I. og Kates, N. (2019). Integrating mental health peer support in clinical settings: Lessons from Canada and Norway. Healthcare Management Forum, 32 (2), 68-72.

Husom Løken, K. & Johansen, K. J. (2019) Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå (Rapport 2019). (PDF)

2018

Kildal, C., Høiseth, J. R., Letrud, P., Håverstein, Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2018). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger (KBT-rapport nr. 3/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D., Alexandersen, A., Kildal, C., Kvisle, I. M. & Benschop, A. R. (2018). Frisk uten medikamenter? -En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern (KBT-rapport nr. 1/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Høiseth, J. R., Alexandersen, A. & Pettersen, G. (2018). Veien ut av spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Bergen: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Rose, D., Ruud, T., Heiervang, K. (2018). Recovery concept in a Norwegian setting to be examined by the assertive community treatment model and mixed methodsInternational Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 147-157.

Løken, K. H. & Johansen, K. J. (2018). Rapport fra Studietur til Skottland 2017. Sagatun brukerstyrt senter og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. (PDF)

Ådnanes, M., Melby, L., Cresswell-Smith, J., Westerlund, H., Rabbi, L., Dernovšek, M. Z.,  Šprah, L., Sfetcu, R., Straßmayr, C. & Donisi, V. (2018). Mental health service users’ experiences of psychiatric re-hospitalisation – an explorative focus group study in six European contriesBMC Health Services Research, 18(516). doi: 10.1186/s12913-018-3317-1.

Sagsveen, E., Rise, M.B., Westerlund, H., Grønning, K. og Bratsås, O. (2018). Respect, trust ant continuity: A qualitative study exploring service users’ experience of involvement at a Healthy Life Centre in Norway. Health Expectations, volume 22, issue 2.

2017

Bjørgen, D., Johansen, K. J, og Kvisle, I., M., (2017). Bruker Spør Bruker-evaluering av tjenestene innen psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo. (KBT-rapport nr 4/2017). Trondheim. KBT-kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Johansen, K. J. (2017). Comparing the peer working in the mental health field in different countries. Scientfic Annuals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/467.

Johansen, K. J. & Antonsen, D. Ø. (2017). What it means to be a peer worker? Scientfic Annuals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/474.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116). Oslo: Gyldendal Forlag.

Şoitu , D. T. & Johansen, K. J. (2017). The space of innovation and practice on welfare, health and social care education and practice in Romania and Norway. Scientfic Annuals of the “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/456.

Myhre, F. & Johansen, K. J. (2017). Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017 (KBT-rapport nr 5/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Johansen, K. J. (2017) Rapport fra møter i brukerpanel i Melhus kommune, 2017. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Kildal, C., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2017.) Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun brukerstyrt senter (KBT-rapport nr. 3/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. & Kvisle, I. M. (2017) Bruker Spør Bruker-evaluering – Medlemsundersøkelse i Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Rapport fra studietur til Wales og London i Interreg-prosjekt om tjenesteinnovasjon (KBT-rapport 5/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2016

Brattland, H., Høiseth, J. R., Burkeland, O., Inderhaug, T. S., Binder, P. E. & Iversen, V. C. (2016). Learning from clients: A qualitative investigation of psychotherapists’ reactions to negative verbal feedback. Psychotherapy Research. doi: 10.1080/1053307.2016.1246768.

Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 134-139. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.

Høiseth, J. R. (2016). Det finnes ingen F for frisk. A. K. Bergem (Red.), Kroppen i psykoterapi (s. ). Oslo: Gyldendal akademisk.

Johansen, K. J. (2016)  Fejezet. The impact study of the connect project construct network in counselling for trauma. (Bevált gyakorlat-modellek a családon belüli erőszak területén norvégiában. A projektet a Norvég Civil Támogatási Alap 2009-2014 finanszírozta.  Editura de vest – Timoşoara P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ROMÂNIA. ISBN 978-973-36-0695-6.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Clausen, H., Ruud, T., Heiervang, K. S. (2016). Are Users Satisfied with Assertive Community Treatment in spite of Personal Restrictions? Community Mental Health Journal, 52(8), 891-897. doi: 10.1007/s10597-016-9994-5.

Olsø, T. M., Gudde, C. B., Moljord, I. E. O., Evensen, G. H., Antonsen, D. Ø. & Eriksen, L. (2016). More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admissionInternational Journal of Mental Health Systems, 10(11). doi: 10.1186/s13033-016-0045-y.

Alexandersen, A. & Weber, A. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Transport/veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF (KBT-rapport 1/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Høiseth, J. R., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team (KBT-rapport 2/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Høiseth, J. R., Kvisle, I. M. & Bjørgen, D. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Weber, A., Alexandersen, A. & Bjørgen, D. (2016). Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». Evaluering av “Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold” og tjenestene som er involvert ved psykisk helsevern UNN HF og Tromsø kommune (KBT-rapport 3/2016). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H & Johansen, K. J. (2016) Rapport fra møter i brukerpanel i Melhus kommune, 2015-2016. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2015

Høiseth, J. R., Bjørgen, D. Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2015). Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Høiseth, J. R., Kvisle, I. M., Kildal, C., Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2015). Min Stemme Teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T. L. (2015). Hvordan forebygge tvang? Psykologtidsskriftet, 52 (12), 1076-1079.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (PDF)

2014

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2. (PDF)

Rise, M. B., Evensen, G. H., Moljord, I. E. O., Rø, M,. Bjørgen, D. & Eriksen, L. (2014). How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual? BMC Health Services Research, 15(14), 347. doi: 10.1186/1472-6963-14-347

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), 134-138. doi: 10.1177/0020764012471278.

Heiervand, K. S., Westerlund, W., Bjørgen, D., Lofthus, A.-M., Lauveng, A. & Ruud, T. (2014). Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2013

Bjørgen, D. (2013). Fremveksten av brukermedvirkning i Norge – strategier og tiltak for å styrke brukeres erfaringskunnskap i teori og praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid10(4), 372-378.

Gudde, C. B., Olsø, T. M., Antonsen, D. Ø., Rø, M., Eriksen, L. & Vatne, S. (2013). Experiences and preferences of users with major mental disorders regarding helpful care in situations of mental crisis. Scandinavian Journal of Public Health, 41(2), 185-190. doi: 10.1177/1403494812472265.

Høiseth, J. R. (2013). November er trist. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Johansen, K. J. (2013). Service provision in the welfare state – Care-taking, interaction and construction of meaning. E. Brunnberg & E. Cedersund (Red.), New Tools in Welfare Research. København: NSU Press.

Rise, M. B., Solbjør, M., Lara, M. C., Westerlund, H., Grimstad, H. & Steinsbekk, A. (2013). Same description, different values. How service users and providers define patient and public involvement in health care. Health Expectations, 16(3), 266-276. doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00713.x.

Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H. & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: when is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107-113 doi: 10.1177/0020764011423464.

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2-5.

Westerlund, W. & Bjørgen, D.(2013). Bruker Spør Bruker-evaluering – Brukeres erfaringer med opphold ved Værnesregionen Distriktsmedisinsk senter. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2012

Westerlund, H. (2012). Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 4. (PDF)

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2012). Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner. Brukernes erfaringer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2012). Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag.  Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2011

Almvik, A., Sagsveen, E., Olsø, T. M., Westerlund, H & Norvoll, R. (2011). «Å lage farger på livet til folk»: God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(2), 154-162.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4. (PDF)

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2011). Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H., Vårvik, M. B. & Bjørgen, D. (2011). Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2010

Westerlund, H., Ogie, O., Jørstad, P. M. & Bjørgen, D. (2010). Rapport til Helse Midt-Norge RHF – Prosjektet «Innvandrer og helse». Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D., Westerlund, H. & Johansen, K. J. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2006-2008). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H., Johansen, O. K. & Bjørgen, D. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H., Bjørgen, D., Skånøy, E. & Fredriksen, S. (2010). Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2009

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westelund, H., Skånøy, E., Fredriksen, S. & Antonsen, D. Ø. (2009). Bruker Spør Bruker-evaluering av stiftelsen KIM-senteret. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2008

Hyrve, G. og Johansen, K. J. (2008) Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo. Om å være fotball i systemet. Sluttrapport, TISIP Stiftelsen. (PDF)

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Gladsø, M., Røvik, R. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Nærøy kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Røvik, R., Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Røvik, R., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Sommerstua treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Veiskillet treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Heimdal treffsted i Trondheim kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Gladsø, M., Johnsen, S. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Meråker kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2008). Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2007

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2007). Samhandling og kvalitet. Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital HF. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D. & Johansen, K. J. (2007). Bruker Spør Bruker-evaluering av Inn på tunetBrukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør-Trøndelag (KBT-rapport 1/2007). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Røvik, R., Westerlund, H. & Landre, M.(2007). Bruker Spør Bruker – Inderøy kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H., Blæstervold, L. S. & Garberg, R. (2007). Bruker Spør Bruker evaluering – Namsos kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker – Steinkjer kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker evaluering -Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk, Stange kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

Røvik, R., Bjørgen, D., Gladsø, M., Reberg, J. O. & Westerlund, H. (2007). Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. (PDF)

2001

Bjørgen, Westerlund og Nilsen (2001) Sluttrapport, prosjekt «kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring» 1998-2000 (PDF)