Recovery

Vil du samarbeide med oss om Recovery?

KBT arbeider med å styrke brukernes mulighet til å ha styring i eget liv og hvordan recovery er en tenkningsmodell som kan bidra til dette. Blant annet er vi med på å arrangere en nasjonal konferanse for Recovery.

Vi ønsker gjerne samarbeid med flere om dette. Vi inviterer til at du kan bidra i form av egenerfaring som illustrerer hvordan jobbe recovery ut fra bruker/pasient/pårørende perspektiv.

Eksempler fra tjenestene er velkomne til våre ressursider.