Vil du samarbeide med oss om Recovery?

KBT arbeider med å styrke brukernes mulighet til å ha styring i eget liv. Recovery er en tenkningsmodell som kan bidra til dette.

Sammen med de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) jobber vi med å løfte tema som brukermedvirkning og recovery lokalt, regionalt og nasjonalt. Blant annet arrangerer RBS-ene en nasjonal konferanse for Recovery  sammen med NAPHA og Erfaringssentrum. En rekke andre aktører har stilt seg bak konferansen, og bidratt inn.

Vi ønsker gjerne samarbeid med flere om Recovery. Har du gode eksempler som illustrerer recoveryorientert arbeid vil vi gjerne høre om det. Spesielt ønsker vi gode eksempler fra et bruker-/pasient-/pårørendeperspektiv. Ta kontakt på e-post, post@kbtkompetanse.no, dersom du er interessert i å dele en god historie eller et godt eksempel.

Vil du lære mer?

NAPHA har utviklet et gratis e-læringskurs om recovery og recoverystøtte. Kurset passer for ansatte og ledere i psykisk helse- og rustjenester, og andre som ønsker å lære om recovery. Til kurset