Brukermedvirkning for voksne

Vil du samarbeide med oss om brukermedvirkning?

KBT ønsker å styrke brukermedvirkning hvor enkeltmennesker får et tilbud som tilpasses den enkeltes behov.  KBT vil fremme brukerorganisasjonenes betydning og jobber med metoder for å styrke brukermedvirkningen for brukere/pårørende i tjenesteutvikling.

Har du erfaringer og eksempler du vil dele på ressurssidene så er du velkommen til å bidra.