Vil du samarbeide med oss om brukermedvirkning?

KBT ønsker å styrke brukermedvirkning hvor enkeltmennesker får et tilbud som tilpasses den enkeltes behov.  KBT vil fremme brukerorganisasjonenes betydning og jobber med metoder for å styrke brukermedvirkningen for brukere/pårørende i tjenesteutvikling.

 

Har du erfaringer og eksempler du vil dele på ressurssidene så er du velkommen til å bidra.

Konferanse om forskning og fagutvikling

I 2021 arrangerte KBT sammen med Rådet for psykisk helse, Vestre Viken HF og Høgskolen i Innlandet en konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Deler av konferansen ble filmet, og opptakene ligger på konferansens nettside.

Et nasjonalt nettverk om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling er nå i emning. Mer informasjon om dette kommer!