Illustrasjon anbefalinger i et brukerperspektiv
Illustrasjon over tema vi ønsker å løfte fram brukererfaringer fra.

Anbefalinger i et brukerperspektiv

Bakgrunn

KBT har i løpet av de siste årene samlet inn et omfattende datamateriale med brukererfaringer (fra brukere/deltakere/pasienter og pårørende) fra ulike helse- og velferdstjenester i Norge. Denne brukerbasen har i utgangspunktet blitt brukt for konkrete oppdragsspørsmål og inneholder derfor mye materiale som i liten grad har blitt nyttiggjort.

Anbefalinger i et brukerperspektiv er en prosjektidé som ble utviklet basert på det faktum at tilbakemeldinger på tvers av tjenester, brukergrupper og prosjekter samsvarer på flere holdepunkter.

Formål

Vi vil framover samle og oppsummere hovedfunn fra fullførte  BSB undersøkelser  for at materialet kan bli videreutviklet til konkrete anbefalinger og implementeringsforslag for tjenester og deres ansatte innenfor tema som boligsosialt arbeid, recovery, barn- og unge og erfaringskonsulenter. Vi håper disse anbefalingene kan bli en ressursbase som på sikt kan komme sluttbrukeren til gode gjennom bedre tilpassede tjenester.

Anbefalinger og retningslinjer er basert på KBTs serverdata, samt KBTs ansattes erfaringer og interaksjoner relatert til prosjektene. Anbefalingene representerer brukerperspektivet fra tidligere BSB-undersøkelser.