Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektmedarbeidere fra KBT: Dagfinn Bjørgen, Geir Småvik og Michelle Eilertsen. Samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Sammen med Trondheim kommune skal KBT etablere et samarbeidsprosjekt som skal videreutvikle og justere bo-og tjenestetilbudene for innbyggere som har rus/psykiske lidelser, og som har behov for et tilpasset boligtilbud. Med utgangspunkt i botilbud kommunen har prøvd…

Les mer