Lær å skrive journal

Kurset for deg som

jobber som jobber i helse- og omsorgstjenesten, for eksempel som erfaringskonsulent

vil lære om å ivareta bruker- og pårørendeperspektivet i dokumentasjon og journalføring

vil ha grunnleggende kunnskap om å skrive journal

Om kurs i journalføring

Som helsearbeider har du plikt til å sørge for nødvendig dokumentasjon i henhold til lov og forskrifter (helsepersonelloven og pasientjournalforskriften).

KBT har medarbeidere og studenter hvor kravet til kunnskap og ferdigheter i dokumentasjon og journalføring står sentralt for å kunne utføre arbeidet og gjennomføre studiet som erfaringskonsulenter. Vi har avdekket at det innenfor det fagfeltet vi opererer er behov for oppdatert og utvidet kunnskap om journalføring, både ut fra et system- og tjenesteyterperspektiv og fra et brukerperspektiv. På dette kurset vil vi gi en grunnleggende innføring i journalføring.

Kursmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

  • Kunne redegjøre for krav til journalføring.
  • Kunne redegjøre for refleksjoner rundt nedtegning av informasjon.
  • Ha kjennskap til redskaper for skrive journal med høy faglig kvalitet.
  • Vite hvordan du skriver journal slik at den også kan være forståelig for brukere og til nytte for samarbeidspartnere.
  • Erfare nytte av å drøfte problemstillinger rundt nedtegning og behandling av informasjon om brukere.
  • Ha god forståelse av etisk aspekter- Hvordan ivareta bruker/pasient sitt behov for integritet.
  • Redegjøre for prosedyrer i situasjoner der medarbeider opplever seg truet (skille mellom egen angst for en situasjon og hva som faktisk skjer).
Bilde fra undervisning ved KBT Fagskole
Illustrasjon

Praktisk informasjon

Målgruppen for kurset er personer som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, både erfaringskonsulenter og andre ansatte. Overordnet mål for kurset er å gjennomføre en grunnopplæring i dokumentasjon og journalføring, og spesielt ivareta bruker- og pårørendeperspektivet.

Følg med på nyhetssidene våre for informasjon om kommende kurs.

Kursholdere - journalføring

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling -KBT. 

Bilde av Roger Santokhie

Roger Santokhie

Roger er psykiatrisk helsesykepleier i Melhus kommune og prosjektleder i KBT.

Bilde av Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole for erfaringskonsulenter.

Kursholdere kan variere fra kurs til kurs. I tillegg har vi gjerne med innleide forelesere, eksempelvis jurist.

Kontakt/påmelding

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, send e-post til post@kbtkompetanse.no eller ring oss på telefon +47 73 84 23 75.