Kurs i Journalføring

Student ved KBT Fagskole (bilde)

Kunnskap om journalføring er viktig både for dem som skriver i journaler og dem som blir omtalt i en journal. Journalføringen skal bidra til å ivareta brukerne med tanke på behov og rettsikkerhet. For KBT er det viktig å ivareta brukerperspektivet, og det er en av grunnene til at vi lanserer dette kurset.

Kurs om journalføring i helsetjenestene

Med utgangspunkt i opplæring av erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole har vi sett et behov for å spre kunnskap om dokumentasjon og journalføring. Dette kurset passer både for erfaringskonsulenter og ansatte i helse- og velferdstjenester.

Tema: Hvordan sørge for tilstrekkelig dokumentasjon gjennom journalskriving

På dette kurset tar vi for oss

  • Krav til dokumentasjon i helse og sosialtjenestene i henhold til lov og regelverk
  • Hva er god praksis med tanke på journalføring
  • Caseoppgaver

 

Kursdetaljer - journalføring

Kurset vil arrangeres som et digitalt kurs.

Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid  og diskusjon i fellesskap

Kursdag 1, 6. oktober 10.00-14.00

Kursdag 2, 13. oktober 10.00-14.00

Kursdag 3, 20.oktober 10.00-14.00

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Stian på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller telefon  +47 73 84 23 75.

Bilde av ulike dokument som ligger spredt på et bord

Kursholdere

Marte Loe, jurist i Trondheim kommune. Marte jobber blant annet med helsejus, pasientrettigheter, informasjonssikkerhet og interkontrollforskriften i helsetjenesten. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og en Bachelor i barnevern fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Roger Santokhie er psykiatrisk sykepleier, Melhus kommune og prosjektleder i KBT. Den siste tiden har han jobbet med et pilotprosjekt med erfaringskonsulenter i demensomsorgen.

Roger Santokhie (bilde)

Karl Johan Johansen, rektor KBT fagskole, har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Karl Johan Johansen (bilde)

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter: kroner 600,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 200,-