Dialogkonferanse på Sagatun Brukerstyrt Senter

Bilde: Fra venstre: Dagfinn Bjørgen (KBT), Kårhild Husom Løken (Sagatun Brukerstyrt Senter), Christina Kildal (KBT), Ingvild M. Kvisle Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar er i likhet med KBT et av de fem regionale brukerstyrte sentre i Norge, og en samarbeidspartner for oss i arbeidet med styrking av brukerperspektivet i hjelpetilbud. Sagatun er et brukerstyrt og…

Les mer