Illustrasjon - undervisning

Ny utdanning ved KBT Fagskole - sosialt entreprenørskap

Fra høsten 2023 til KBT Fagskole en høyere yrkesfaglig utdanning i sosialt entreprenørskap.

Utdanningen gir 60 studiepoeng, og kan tas heltid over ett år, eller deltid over 2 år. I likhet med utdanningen for erfaringskonsulenter, består studiet av 50% praktiske emner og 50% teori.

Søk opptak innen 1. august

KBT Fagskole har opptak en gang i året, og følger de ordinære fristene til samordnet opptak (søknadsperiode fra 20. mars til 15. april). Det er likevel fullt mulig å søke opptak etter ordinær frist, og søknader som kommer inn mellom 16. april og 1. august blir behandlet løpende og i kronoligisk innsendt rekkefølge. Les mer om søknad og opptak på kbtfagskole.no.

 

Lær om sosiale behov og foretak, verktøy for sosiale entreprenører og mer

KBT Fagskole sin utdanning i sosialt entreprenørskap består av 3 teoretiske emner og 2 praktiske emner. I teoriemnet sosiale behov og sosiale foretak lærer du om utviklingen av sosialt entreprenørskap og hvordan det henger sammen med ulike behov i samfunnet. I det andre teoriemnet, sosiale entreprenører og profesjonalitet, lærer du blant anet å se muligheter for sosiale innovasjoner. Emnet tar for seg ulike verktøy som Business Model Canvas. I det siste teoriemnet, rammer og strategier, får du kjennskap til blant annet struktur, strategier og forrestningsmodeller.

I det første praksisemnet er målet å gi et innblikk i bhordan man arbeider med sosialt entreprenørskap eller intraprenørskap. Det andre praktiske emnet handler om å jobbe med et prosjekt. Les mer om emnene og studiets oppbygning på kbtfagskole.no

 

Hva er sosialt entreprenørskap?

Kort sagt handler det om virksomheter som drives av de sosiale resultatene heller enn profitt. Sosiale entreprenører forsøker å finne og skape løsninger på samfunnsutfordringer - sosial innovasjon. For å fungere må sosiale entreprenørskap ha en forretningsmodell som gjør virksomheten økonomisk evedyktig og bærekraftig.

Du kan jobbe med sosial innovasjon både i egne virksomheter, eller innad i en virksomhet. Les mer om sosial innovasjon på kbtfagskole.no