Skal du arrangere et møte eller webinar?

Trenger du en foreleser til dine studenter?

Vi i KBT bidrar gjerne med foredrag, undervisning og formidling. Ta kontakt!

Våre foredragsholdere

Juni Raak Høiseth, faglig rådgiver

Juni holder foredrag om:

  • Brukermedvirkning i forskning
  • Brukermedvirkning for barn og unge
Juni Raak Høiseth (bilde)
Geir Småvik (bilde)

Geir D. Småvik, prosjektmedarbeider

Geir holder foredrag om:

  • ROP ( samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse)
  • Tilrettelegging av tjenester i kommuner
  • Bruk av tvang:
    • Forebygging
    • Konsekvenser

Temaer

Brukermedvirkning

Hvordan legge til rette for brukermedvirkning?

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Forskning og evaluering

Bruker Spør Bruker-metoden

Hva ser brukere på som god kvalitet i psykisk helsearbeid?

Hva sier erfaringene fra Bruker Spør Bruker?

Resultater fra forskningsprosjektene våre

Recovery

Menneskerettigheter

Relasjonskompetanse

Etikk

God kvalitet i psykisk helsearbeid i et brukerperspektiv

Tema og form på foredraget kan tilpasses etter ønske.

Arenaer

Dagfinn Bjørgen foreleser (bilde)

Foredrag

Vi har lang erfaring med foredrag og formidling. Vi samarbeider om konferanser, møter og kurs, og bidrar gjerne med innlegg om temaer innen vårt felt.

 

Lyspære (bilde)

Webinar

Alle våre foredrag kan tilbys som webinarer. Vi har god trening i bruk av verktøy som Zoom og Teams.

Klasseromsundervisning på KBT (bilde)

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for master-/videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid. Vi tilbyr gjerne undervisningsopplegg for din skole/utdanningsinstitusjon.

Booke oss til å holde foredrag?

Ta gjerne kontakt dersom vi er aktuelle for ditt arrangement eller møte.