Brukerinvolvering i forskning

Hvordan kan du som bruker involveres i forskning?

Kurset for deg som

vil lære mer om hvordan du kan bidra til forskning

har erfaring med bruk av helsetjenester

har erfaring med bruk av velferdstjenester, f.eks NAV

Studenter rundt bord

Om kurset

Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer, og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Etter kurset vil du være kvalifisert til å bidra i evaluering av tjenester og til å ta initiativ til forskningsprosjekter. Om du for eksempel er medlem i en brukerorganisasjon, kan du bruke kunnskapen fra kurset til å søke om midler fra eksempelvis Dam-stiftelsen til prosjekter for organisasjonen din.

Forelesere med spesialkompetanse på brukerinvolvering

Vi i KBT har lang erfaring med brukerinvolvering i forskning, og har utviklet en egen forskningsmetode med brukerinvolvering i sentrum: Bruker Spør Bruker (BSB). Vi har bidratt på, og utviklet egne forskningsprosjekt på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Dagfinn Bjørgen foreleser (bilde)

Hva får du?

Kunnskap om

  • Rollen som medforsker
  • Rammer for brukerinvolvering innen forskning
  • Ulike former for forskningsprosesser
  • Ulike tilnærminger til forskning
  • Forskjellige metoder i forskning
  • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

Mulighet til å bygge nettverk med andre deltakere.

Kursbevis

Praktisk Informasjon

Kurset arrangeres som webinar med 5 samlinger. Det vil også være mulig å delta på kurset fysisk i våre lokaler i Trondheim.

Kurset passer for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med på en forskningsprosess.

Kurs for grupper

Vi kan arrangere kurs for større eller mindre grupper. Vi skreddersyr etter deres behov. Ta kontakt, så finner vi en løsning sammen.

Foredragsholdere

Våre kursholdere har lang erfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Vi har både med oss erfaringskonsulenter og ledere for erfaringskonsulenter.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)
Juni Høiseth (bilde)
Karl Johan Johansen (bilde)

Dagfinn Bjørgen
Daglig leder i KBT

Dagfinn er daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester.

Han har blant annet arbeidet med en utredning av hvordan medarbeidere med brukererfaring kan implementeres i Norge og har årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Juni Raak Høiseth
Prosjektkoordinator i KBT

For tiden jobber hun blant annet med evaluering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, og med brukermedvirkning av barn og unge.

Tidligere har hun vært erfaringskonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Hun er aktiv i organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Juni har vært medforfatter av evalueringsrapport om erfaringskonsulenter i ambulerende team.

Hun er utdannet innen kultur- og dramafag. For tiden tar hun en mastergrad i helse- og sosialfag på deltid ved Høgskolen i Volda.

Karl Johan Johansen
Prosjektutvikler i KBT

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, samt rektor for KBT fagskole for erfaringskonsulenter.

Han har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

I det siste årene har Karl Johan vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Dette har jeg ventet på!  Jeg har fått svar på en god del ting jeg lurte på. Blant annet har jeg fått utfyllende kunnskap om forskningsdesign."

Deltaker våren 2021

"Det var ikke for mye å ta inn over seg på en gang. Det går veldig greit å være med på undervisning på KBT."

Deltaker 2021

"Til alle som er interessert i brukermedvirkning: dette må du være med på!"

Deltaker 2021

Kontakt

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, ta kontakt med post@kbtkompetanse.no eller ring oss på telefon 73 84 23 75.