Hvordan kan du som bruker involveres i forskning?

Kurset for deg som

vil lære mer om hvordan du kan bidra til forskning

har erfaring med bruk av helsetjenester

har erfaring med bruk av velferdstjenester, f.eks NAV

Illustrasjon

Om kurset

Med dette kurset ønsker vi å bidra til at du som bruker kan involveres i forskningsprosesser på en mer likeverdig måte. Både ved at du får innsikt og forståelse for hva en forskningsprosess innebærer, og kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Etter kurset vil du være kvalifisert til å bidra i evaluering av tjenester og til å ta initiativ til forskningsprosjekter. Om du for eksempel er medlem i en brukerorganisasjon, kan du bruke kunnskapen fra kurset til å søke om midler fra eksempelvis Dam-stiftelsen til prosjekter for organisasjonen din.

Neste kurs: Kurset med oppstart mai 2024 er utsatt. Informasjon om nye datoer kommer når det er bestemt. Sannsynligvis blir det tidlig i 2025.

Forelesere med spesialkompetanse på brukerinvolvering

Vi i KBT har lang erfaring med brukerinvolvering i forskning. Vi har bidratt på, og utviklet egne forskningsprosjekt på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Person som tar notater (bilde fra Unsplash)

Hva får du?

Kunnskap om

  • Rollen som medforsker
  • Rammer for brukerinvolvering innen forskning
  • Ulike former for forskningsprosesser
  • Ulike tilnærminger til forskning
  • Forskjellige metoder i forskning
  • Hvordan du utarbeider en forskningssøknad

Mulighet til å bygge nettverk med andre deltakere.

Kursbevis

Praktisk Informasjon

Kurset arrangeres som webinar med 5 samlinger. Det vil også være mulig å delta på kurset fysisk i våre lokaler i Trondheim.

Kurset passer for deg som selv ønsker å drive med forskning, har erfaring fra forskning eller skal være med på en forskningsprosess.

Neste kurs: Kurset med oppstart mai 2024 er utsatt. Informasjon om nye datoer kommer når det er bestemt. Sannsynligvis blir det tidlig i 2025.

Påmelding til neste kurs

Det er ikke satt opp dato for neste kurs, og dermed ikke mulighet for å melde seg på. Informasjon om påmelding blir lagt ut når det er klart.

For privatpersoner koster kurset kroner 300,-, mens det koster 800,- dersom kurset betales av arbeidsgiver. Personer som har fullført utdanning ved KBT Fagskole får kurset til kroner 200,-.

 

Kurs for grupper

Vi kan arrangere kurs for større eller mindre grupper. Vi skreddersyr etter deres behov. Ta kontakt, så finner vi en løsning sammen.

Foredragsholdere

Våre kursholdere har lang erfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Vi har både med oss erfaringskonsulenter og ledere for erfaringskonsulenter.

Karl Johan Johansen (bilde)
Juni Høiseth (bilde)

Karl Johan Johansen
Prosjektutvikler i KBT

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, samt rektor for KBT fagskole for erfaringskonsulenter.

Han har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester.

I det siste årene har Karl Johan vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Juni Raak Høiseth
Faglig rådgiver i KBT

Juni jobber mye med brukermedvirkning for barn og unge, og er også involvert i flere forskningsprosjekt. Hun har en mastergrad fra Høgskolen i Volda.

 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Dette har jeg ventet på!  Jeg har fått svar på en god del ting jeg lurte på. Blant annet har jeg fått utfyllende kunnskap om forskningsdesign."

Deltaker våren 2021

"Det var ikke for mye å ta inn over seg på en gang. Det går veldig greit å være med på undervisning på KBT."

Deltaker 2021

"Til alle som er interessert i brukermedvirkning: dette må du være med på!"

Deltaker 2021

Kontakt

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, ta kontakt med post@kbtkompetanse.no eller ring oss på telefon 73 84 23 75.