Erfaring som profesjon – kurs for erfaringskonsulenter

Erfaring som profesjon

Kurset for deg som

jobber som efaringskonsulent

er nysgjerrig på efaringskonsulentyrket

er kollega til, eller leder for erfaringskonsulenter

vurderer å ansette en erfaringskonsulent

Studenter rundt bord

Om kurset

Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent, vil du møte spørsmål om hva det vil si å være erfaringskonsulent. Dette kurset gir innsikt i akkurat dette!

En erfaringskonsulent er en person som jobber en i helsetjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Dette kurset holdes ca. to-tre ganger årlig, men kan også holdes på etterspørsel.

Innhold

I kurset tar vi for oss:

  • Hva slags oppgaver og roller har en erfaringskonsulent?
  • Hvordan kan en erfaringskonsulent utgjøre en forskjell?
  • Hvordan være profesjonell som erfaringskonsulent?
  • Hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for erfaringskonsulenter?
  • Norske og internasjonale erfaringer med erfaringskonsulenter
  • Hvordan balansere lojalitet, ytringsfrihet og taushetsplikt?
  • Hva slags plikter og rettigheter har en erfaringskonsulent som helsepersonell?
  • Hva slags veiledning trenger en erfaringskonsulent?

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg en innføring i relevante emner for en erfaringskonsulent – plikter, rettigheter, profesjonalitet, lojalitet, veiledning, rolleforståelser og oppgaver.

Du vil lære om historien til erfaringskonsulentrollen.

Du vil få mulighet til å bygge nettverk med andre erfaringskonsulenter og andre aktører på feltet.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det kan være greit å ha noe kjennskap til erfaringskonsulentrollen fra før av.

Kursbevis og -materiell

Alle deltakere på kurset vil motta et kursbevis.

Alle kursdeltakere får utdelt deltakerliste og program. Presentasjoner fra foredragsholder blir sendt ut etter endt kurs.

Organisering

Kurset går over to hele dager.

Kurset består av innledninger og foredrag fra personer på feltet. Det blir også satt av mye tid til gruppearbeid og pauser, slik at kursdeltakerne får mulighet til å bygge nettverk med hverandre.

Kurset arrangeres både med fysisk oppmøte og digitalt. Pga. Covid-19 holdes kurset digitalt inntil videre.

Tidligere har vi hatt kurs i Trondheim, Oslo og Tromsø.

Neste kurs

Det er foreløpig ikke satt opp tidspunkt for nytt erfaringskonsulentkurs. Følg med i våre kanaler.

Eget kurs for din arbeidsplass?

Vi kan arrangere kurs for større eller mindre grupper. Vi skreddersyr etter deres behov.

Foredragsholdere

Våre kursholdere har lang erfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Vi har både med oss erfaringskonsulenter og ledere for erfaringskonsulenter.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)
Morten Brodahl (bilde)
Astrid Weber
Karl Johan Johansen (bilde)

Dagfinn Bjørgen
Daglig leder i KBT

Morten Brodahl
Erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Astrid Weber
Erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Karl Johan Johansen
Prosjektutvikler i KBT

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Kurset har gjort meg mer motivert til å skulle jobbe som erfaringskonsulent."

Kursdeltaker høsten 2020

"Kurset har vært utrolig lærerikt! Vi har vært to konsulenter med fra Bodø, og vi angrer ikke."

Kursdeltaker høsten 2020

"Jeg setter pris på å få høre om andres erfaringer, og hører at det gjenstår en del jobb."

Kursdeltaker høsten 2020

"Mer av det her!"

 

Kursdeltaker høsten 2020

Kontakt/påmelding

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, ta kontakt med stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller 73 84 23 75.