Kurs | Erfaring som profesjon – hva er en erfaringskonsulent?

Erfaring som profesjon

Kurs for deg som

jobber som erfaringskonsulent

er nysgjerrig på efaringskonsulentyrket

er kollega til, eller leder for erfaringskonsulenter

vurderer å ansette en erfaringskonsulent

Innføringskurs om hva en erfaringskonsulent er, og hva rollen innebærer. Passer både arbeidsgivere, karriereveiledere, deg som ønsker å bli erfaringskonsulent og andre som er nysgjerrige på rollen. Les mer...

Kurs for erfaringskonsulenter og deg som ønsker å bli erfaringskonsulent. Bli kjent med nyttige verktøy i jobben som erfaringskonsulent. Les mer...

Studenter rundt bord

Om kurset Erfaringskonsulent 1

Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent, vil du møte spørsmål om hva det vil si å være erfaringskonsulent. Dette kurset gir innsikt i akkurat dette!

En erfaringskonsulent er en person som jobber en i helse- eller velferdstjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Dette kurset holdes ca. 1-2 ganger årlig, men kan også holdes på etterspørsel.

Innhold EK1

I kurset tar vi for oss:

 • Hva slags oppgaver og roller har en erfaringskonsulent?
  • Stillingsbeskrivelser
 • Hvordan kan en erfaringskonsulent utgjøre en forskjell?
 • Hvordan være profesjonell som erfaringskonsulent?
 • Hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for erfaringskonsulenter?
 • Norske og internasjonale erfaringer med erfaringskonsulenter
 • Hvordan balansere lojalitet, ytringsfrihet og taushetsplikt?
 • Hva slags plikter og rettigheter har en erfaringskonsulent som helsepersonell?
 • Hva slags veiledning trenger en erfaringskonsulent?

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg en innføring i relevante emner for en erfaringskonsulent – plikter, rettigheter, profesjonalitet, lojalitet, veiledning, rolleforståelser og oppgaver.

Du vil lære om historien til erfaringskonsulentrollen.

Du vil få mulighet til å bygge nettverk med andre erfaringskonsulenter og andre aktører på feltet.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det kan være greit å ha noe kjennskap til erfaringskonsulentrollen fra før av.

Kursbevis og -materiell

Alle deltakere på kurset vil motta et kursbevis.

Presentasjoner fra foredragsholder blir sendt ut etter endt kurs.

Organisering

Kurset går over to hele dager.

Kurset består av innledninger og foredrag fra personer på feltet. Det blir også satt av mye tid til gruppearbeid og pauser, slik at kursdeltakerne får mulighet til å bygge nettverk med hverandre.

Kurset arrangeres både med fysisk oppmøte og digitalt.

Tidligere har vi hatt kurs i Trondheim, Oslo og Tromsø.

Skjermbilde 2022-06-20 131021

Om kurset Erfaringskonsulent 2

Jobber du som erfaringskonsulent og ønsker litt faglig påfyll? Eller kanskje du ønsker å bli erfaringskonsulent?
I dette kurset får du kunnskap om

 • Oppgaver, metoder og verktøy for erfaringskonsulenter
 • Storytelling: Hvordan anvende din egen historie i arbeidet som erfaringskonsulent

Kurset består både av foredrag, gruppearbeid og refleksjoner i fellesskap.

Innhold EK2

 • Beskrivelse og diskusjon rundt
  • Arbeidsoppgaver for erfaringskonsulenter
  • Utfordringer en erfaringskonsulent kan møte i arbeidslivet
  • Metoder og verktøy i jobben som erfaringskonsulent
 • Hvordan dele erfaringer i jobben?
  • Storytelling som virkemiddel i arbeidet som erfaringskonsulent
 • Kritisk dialog rundt yrkesrollen
 • Gruppearbeid og refleksjon i fellesskap

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg kjennskap til ulike verktøy og metoder som kan være nyttig i rollen som erfaringskonsulent.

Forkunnskaper

Kjennskap til erfaringskonsulentrollen og gjerne også praksis- eller arbeidserfaring som erfaringskonsulent.

Kursbevis og -materiell

Alle deltakere på kurset vil motta et kursbevis.

Presentasjoner fra foredragsholder blir sendt ut etter endt kurs.

Organisering

Kurset går over to hele dager.

Kurset består av innledninger og foredrag fra personer på feltet, samt gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Kurset arrangeres både med fysisk oppmøte og digitalt.

Neste kurs?

Kommende kurs annonseres øverst på kurssidene våre

Eget kurs for din arbeidsplass?

Vi kan arrangere kurs for større eller mindre grupper. Vi skreddersyr etter deres behov.

Foredragsholdere

Våre kursholdere har lang erfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Vi har både med oss erfaringskonsulenter og ledere for erfaringskonsulenter. Noen av dem er:

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)
Astrid Weber
Karl Johan Johansen (bilde)

Dagfinn Bjørgen
Daglig leder i KBT

Astrid Weber

Faglig rådgiver i NAPHA

Tidligere erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Karl Johan Johansen
Prosjektutvikler i KBT

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

"Kurset har gjort meg mer motivert til å skulle jobbe som erfaringskonsulent."

Kursdeltaker høsten 2020

"Kurset har vært utrolig lærerikt! Vi har vært to konsulenter med fra Bodø, og vi angrer ikke."

Kursdeltaker høsten 2020

"Jeg setter pris på å få høre om andres erfaringer, og hører at det gjenstår en del jobb."

Kursdeltaker høsten 2020

"Mer av det her!"

 

Kursdeltaker høsten 2020

Kontakt/påmelding

Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev!
For spørsmål/henvendelser om kurs, ta kontakt med post@kbtkompetanse.no eller 73 84 23 75.