Anne Hirrich

Stilling: Administrasjonssekretær KBT Fagskole/ Prosjektutvikler
E-post: anne.hirrich@kbtkompetanse.no
Telefon: + 47 975 88 835


Om meg

Jeg har en master i sosiologi fra NTNU og er interessert i menneskers handlingsrom i formelle institusjoner og organisasjoner.

Tematisk interesserer jeg meg for felt  som utfordrer moralske standarder og ulike menneske- og verdisyn, som jeg i min masteroppgave forsøkte å belyse prostitusjon fra sosialarbeidernes perspektiv.

Videre er jeg interessert i tema knyttet til psykisk helse som eksempelvis angst og depresjon blant studenter.

Arbeider med

I KBT arbeider jeg som prosjektutvikler og er for tiden koblet på prosjektene «Kulturutvikling ved pasientutvikling – Østmarka» og «CHIME conceptual framework to promote mental health recovery in Norwegian municipilities».

I tillegg arbeider jeg ved KBT Fagskole og bidrar med studentveiledning, eksamensplanlegging og daglig administrasjon.

I høst ble jeg også valgt som verneombud i KBT.