Recoveykurs 2

Bilde med tekst om Recoverykurs 2

5. og 6. oktober kan du bli med på et kurs Recovery. Kurset er for deg som har grunnleggende kjennskap om recovery. 4. oktober tar vi for oss en utvidet forståelse av recovery, og 5. oktober vil vi presentere redskaper for praktisk recoveryorientert arbeid

Les mer

En ainna plass

Tilbud til unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet ogsosialekskludering. En møteplass som tilbyr ulikeformer for aktiviteter og tilbud om individuelle støttesamtaler.

Les mer

Sosiale entreprenørskap kan spare samfunnet for millioner 

Bilde av Bjørn Bratt og Karl Johan Johansen

Sosial innovasjon handler ikke om å tjene mest mulig penger. Likevel kan sosiale entreprenørskap være svært lønnsomme for samfunnet – ved å spare samfunnet for framtidige utgifter, og ikke minst bidra til at flere får leve meningsfulle liv. I vår holdt vi kurs i sosialt entreprenørskap sammen med Prios, og hadde med oss engasjerte deltakere med gode idéer.

Les mer