Annika Alexandersen

Stilling: Prosjektmedarbeider
E-post: annika_alexandersen@hotmail.com


Arbeider med

Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og som sykepleier med erfaringskompetanse. Ansatt i KBT som prosjektmedarbeider.

Utdannelse

Sykepleier, utdannet ved Universitetet i Tromsø, sommer 2017.

Erfaringsbakgrunn

Erfaring som pasient i barne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatri.

Erfaring med brukerrepresentasjon i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Brukerrepresentant siden 2010. Hatt verv i Mental Helse Tromsø siden 2014.

Har jobbet som erfaringskonsulent siden 2013.

Ønsker å bidra med

Bedre og likeverdige tjenester for barn og unge, brukermedvirkning og  kompetanseheving hos helsepersonell.

Prosjektportefølje

Høiseth, J. R., Alexandersen, A. & Pettersen, G. (2018). Veien ut av spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Bergen: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» – Evaluering av Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold