Erfaringskonsulentkurs i Oslo i august! (påmelding åpen)

Todagerskurs: Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

– Et kurs for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter

Bli med på kurs 29. og 30. august!

Dette kurset er for deg om du er

  • arbeidsgiver som har ansatt (eller vurderer å ansette) erfaringskonsulenter
  • erfaringskonsulent i jobb
  • interessert i å vite mer om denne nye og spennende stillingstypen

Meld deg på her!

En erfaringskonsulent (eller erfaringsmedarbeider) er en person som jobber  i helsetjenesten fordi de har egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Kurset består av to deler hvor den ene er spesielt rettet mot arbeidsgivere (dag I) mens den andre handler om det å være erfaringskonsulent (dag II).

Vi anbefaler å være med på begge dagene, men det er også fullt mulig å kun være med på den som er mest relevant for deg.

Program dag 1: 29. august

10:30 Registrering og kaffe
11:00Åpning og avklaring av
forventninger
Dagfinn Bjørgen,
daglig leder KBT
Hva viser forskningen om
erfaringskonsulenter
nasjonalt og internasjonalt
Dagfinn Bjørgen,
daglig leder KBT
11:45Pause
12:00Å være profesjonell som
erfaringskonsulent
Astrid Weber,
erfaringskonsulent UNN
12:30Gruppearbeid: Å være
profesjonell som
erfaringskonsulent
13:00Lunsj
13:45Arbeidsgiverperspektivet:
Hvordan forberede og
lede arbeid med
erfaringskonsulenter
Inger Sønderland, Tidligere prosjektleder Familieprosjektet i Bydel
Gamle Oslo
14:30Gruppearbeid
15:00Pause
15:15Praksiseksempel Ikke enda avklart
16:00Avslutning dag I
18:00Felles middag på Oslo kongressenter

Program dag 2: 30. august

08:30 Oppsummering fra dag I
09:00Hvordan bruke din egenerfaring? Å
dele erfaringer med intensjon
Astrid Weber,
erfaringskonsulent UNN
09:45Gruppearbeid
10:15Pause
10:30Lovverk: pasientrettigheter med vekt på rett til nødvendig helsehjelp, rett til
informasjon og medvirkning
Ikke enda avklart
11:00Gruppearbeid
11:30Pause
11:45Hvordan skape gode relasjoner, og
håndtere lojalitet til pasienter og
arbeidsgiver
Morten Brodahl,
erfaringskonsulent
Nasjonal ROP-tjeneste
12:15Gruppearbeid
12:45Lunsj
13:30Stillingsbeskrivelser og forberedelse i
tjenesten
Dagfinn Bjørgen,
daglig leder KBT
14:00Gruppearbeid
14:30Pause
14:45Hvordan støtte erfaringskonsulentenMarius Pettersen,
Erfaringskonsulent
Erfaringssentrum
15:30Pause
15:45Gruppearbeid: et praktisk eksempel
16:00Oppsummering og avslutning

Praktisk

Påmelding

Datoer: 29. og 30 august

Sted: Oslo kongressenter (Youngstorget)

Priser

Tidligfugl (før 29.07): 2 900

Ordinær: 3 900,-

Kun en av dagene: 2 500,-

Arbeidsledig? Hør med din veileder i NAV om muligheter for å få støtte til kurset