Bruker Spør Bruker-evaluering – Sommerstua treffsted, Trondheim kommune

Sommerstua er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer som trenger et sted å møtes i byen. Som et ledd i å styrke brukermedvirkningen i velferdstjenestene, ville Trondheim kommune gjøre en evaluering av treffstedet. Enhetsleder og ansatte ved Sommerstua ville se på mulighetene i framtida for treffstedet, og forbedre og utvikle kvaliteten på tilbudet. De ønsket også å analysere endringene som hadde oppstått etter at stedet slo seg sammen med treffstedet Hjorten i 2001.

Videre skulle det skapes en plattform for dialog for å gi ansatte og brukere en mulighet til å evaluere tilbudet sammen, og finne veien videre for Sommerstua. Slik ble det skapt grunnlag for brukerinvolvering.

Samtalene viste til at endringene hadde vært både positive og negative etter sammenslåingen. Det ble avdekket utfordringer knyttet til brukernes innflytelse, samt en del problemer rundt det å være et lavterskeltilbud til folk i krise.

 

Forfatter:

Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker – Evaluering av Sommerstua treffsted (2008)