Hopp til innhold

Bruker Spør Bruker-evaluering – Veiskillet treffsted, Trondheim kommune

Som en del av oppfyllingen av kravet om brukermedvirkning i Opptrappingsplanen for psykisk helse, ønsket Trondheim kommune å benytte seg av Bruker Spør Bruker-metoden for treffstedet Veiskillet.

I undersøkelsen som ble gjennomført i 2008 kom blant annet fram at Veiskillets viktigste funksjon var den sosiale og at det bidro til å gi brukerne en struktur på dagen. Det ble sagt at personalet var uformelt, og at man nesten ikke kunne vite hvem som var personale og hvem som var brukere. Brukerne av treffstedet opplevde å ha stor grad av brukermedvirkning, både gjennom innflytelse på tilbudet og aktiviteter, og gjennom brukermøter. De fleste opplevde at man ble godt tatt i mot som ny bruker av Veiskillet, men at det kunne være vanskelig å få greie på at tilbudet faktisk eksisterer. En problemstilling som ble løftet fram var at det var for lite aktiviteter tilpasset menn, og at det var få menn som benyttet seg av tilbudet.

Forfatter:

Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker, Veiskillet treffsted i Trondheim kommune (2008)

Scroll til toppen