Recovery – hva trenger vi mer kunnskap om?

Post it-lapper med notater fra gruppearbeid på recovery-workshop

Vi har vært på workshop med praksisfeltet, forskere, pårørende og mennesker med egenerfaring fra psykisk helseproblematikk. Vi reflekterte sammen om recovery. Hvordan mennesker med psykisk helseutfordringer kan få en god hverdag og et godt liv, enten gjennom å leve med utfordringene, eller oppleve bedring.

Les mer