Recoveykurs 2

Bilde med tekst om Recoverykurs 2

5. og 6. oktober kan du bli med på et kurs Recovery. Kurset er for deg som har grunnleggende kjennskap om recovery. 4. oktober tar vi for oss en utvidet forståelse av recovery, og 5. oktober vil vi presentere redskaper for praktisk recoveryorientert arbeid

Les mer