Besøk av Mari Holm Lønseth

Mari Holm Lønseth på besøk i KBT (bilde)

23. juli kom stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (Høyre) på besøk til KBT. Vi snakket blant annet om psykisk helse-tilbud på både regionalt og nasjonalt nivå, Recovery og de regionale brukerstyrte sentrenes rolle i landet.

Les mer

Kurs i sosiale rettigheter

Linn Bauck fra Gatejuristen underviser ved KBT (bilde)

I høst har vi flere nye kurs, og ett av dem er om sosiale rettigheter. Med på laget her, har vi Linn Bauck fra Gatejuristen Trondheim. Kurset arrangeres digitalt, og starter 12. oktober.

Les mer