Faglunsj 22.aug: Personlige endringsprosesser

Hva er det som skjer når noen virkelig har et genuint ønske om endring, men så makter de ikke å faktisk gjøre noe? I en studie fant man at når pasienter fikk beskjed av sin lege om at hvis de ikke endret adferd så ville de dø, så var det bare 1 av 7 som virkelig gjorde noe annerledes.

Et annet klassisk eksempel er såkalt jo-jo-slanking! Vi klarer å endre oss for en kort stund, men så går vi tilbake til det samme gamle.

Spørsmålet om menneskelig endring er helt sentralt for KBT og en lang rekke yrkesgrupper som jobber med å fremme helse og menneskelig vekst, for eksempel som del av en Recovery-prosess. Egentlig kan man si at de fleste som prøver å få til noe som helst – alt fra gründervirksomhet til eldreomsorg, for ikke å snakke om aktivisme eller politikk – jobber med menneskelig endring på ett eller annet vis. Det er et stort spørsmål!

I denne faglunsjen inviterer vi til å konsentrere oss om hva som skal til for at enkeltindivider endrer adferd. Anders Asphaug innleder ved å presentere noen ideer og verktøy som blant annet baserer seg på forskning og praksis tilknyttet Harvard-universitetet, og deretter åpner vi for diskusjon.

Immunsystem mot endring

Presentasjonen til Anders vil først prøve å klargjøre nøyaktig hva problemet er. Hvorfor er enkelte ting lett å endre på, mens andre virker totalt umulig? Hvis vi kan beskrive problemet klart nok, er løsningen nærmere. Viktig her blir konseptet «immunsystem mot endring.»

Deretter vil han gå gjennom en konkret fremgangsmåte som kan brukes for å snu utfordringene på hodet, slik at de blir et springbrett for vekst heller enn noe rent destruktivt.

 

Om faglunsjen

Tid: 22. august kl. 11:30

Sted: Kjøpmannsgata 33, Trondheim

Pris: Gratis

Servering: Det serveres kaffe, te og noe å bite i