Pårørende – en ressurs

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LPP inviterer mandag 27. august til kurset «Pårørende – en ressurs». Kurset tar for seg pårørendeprogrammet, pårørendes rettigheter, roller og belastninger, recovery og egenomsorg og erfaringsutveksling. Kurset arrangeres i samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, NKS’ Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge, Bikuben regionalt brukerstyrt senter og Pasient- og brukerombudet.

Mer informasjon finnes på Invitasjon til «Pårørende -en ressurs», Trondheim 27. august 2018.

Målgruppe

Ektefeller, foreldre, samboere, søsken, familiemedlemmer, venner, studenter eller personer som er interessert i pårørendekunnskap og selvhjelp.

Når

Mandag 27. august 2018

Kl. 09:15-15:00

Hvor

Clarion Collection Hotel Bakeriet, Brattørgata 2, Trondheim

Påmelding

Påmelding innen onsdag 22. august til Vårres regionalt brukerstyrt senter

Kontaktperson: Hege Hafstad Johansen

E-post: post@varres.no

Telefon: 975 26 381

Pris

Gratis, lunsj inkludert.

Bilde: StockSnap CC0 Creative Commons