GLIMT recovery senter med ny nettside og nytt tilbud i Covid-19 tider

Ny nettside skal gjøre GLIMT recovery senter mer tilgjengelig og åpent. Det er daglig sofamøter gjennom videokonferanse på ZOOM, og nå også tilgjengelig via live chat på deres nettsider.

GLIM recoverysenter gir i disse covid-19 tider tilbud musikk lytte gruppe, felles filmvisning og kommentar på live chat, lyttegruppe Det er planer om mindfullness session.

Sosial kontakt punkt gjennom facebook gruppen GLIMT familien er en gruppe hvor man kan dele erfaringer. Her har man også hatt quiz på sangtitler gjennom utfra en selvinnspilt video fra deltager ved GLIMT

Bakgrunn

GLIMT recvoery senter har inspirasjon fra CHIME-modellen (Leamy M. et al.) GLIMT skal være en arena for kulturuttalelse i forskjellige former, skal være nøkkelidentitet og en tilknytningsbygger. Å lage musikk og dikt eller lage malerier er en form for personlig uttalelse og en personlig prosess. Og den har makten til å skape en positiv identitet og bidra til å være et mer fullstendig menneske. Her har Vår nisje er musikk og senteret vil bli ledet av en teamleder med utdanning som musikkterapeut. Vi vet at det er mye kompetanse blant de med brukeropplevelse og vi ønsker at alle skal bidra med det de kan. Vi ser derfor at både deltakere i senteret og personalet kan forberede og lede kurs og workshops. Senteret retter seg mot mennesker med psykiatriske helseutfordringer eller også rusavhengighet.

Senteret jeg bygger på brukerbevegelsene definisjon av recovery og Patricia Deegan skrev 1995 “Målet med recoverysprosessen er ikke å bli normalt. Målet er å styrke vårt menneskelige kall til å bli mer dypt, mer fullstendig menneskelig ”ref: Deegan 1995

Allerede får vi resultater ved å tilby en arena for egenutvikling og kompetanseheving gjennom workshops om hverdags mestring, i tillegg til kunst og kulturuttrykk. En av de ansatte er fagfellespesialist og bidrar til å støtte den personlige utviklingen av å håndtere livsutfordringer. En av inspirasjonskildene er Core Art i London, der mennesker kan uttrykke seg gjennom kunstneriske uttrykk i malerier. GLIMT har hentet mye inspirasjons fra Sagataun og Jæren recoverycollege

«Men recovery vil jo være noe å komme seg tilbake til… et steg hvor man var fornøyd. Men sånn sett nå er det jo ikke helt det jeg vil heller. Jeg vil jo komme meg, ikke bakover til stedet hvor jeg var fornøyd, jeg vil komme meg framover til et sted hvor jeg kan være fornøyd med den jeg er nå». (Kildal et al 2017)

Deegan Patricia : https://toronto.cmha.ca/wp-content/uploads/2016/07/Deegan1996-Recovery-Journey-of-the-Heart1.pdf

Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, et al. . Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. Br J Psychiatry 2011;199:445–52. 10.1192/bjp.bp.110.083733 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Kildal Christina, Bjørgen dagfinn og Kvisle Ingvild M. “Bruker Spør Bruker evaluering av Sagatun Brukerstyrte senter” KBT rapport 3 2017